Prace Geograficzne,2012 , Zeszyt 131

Redaktor naczelny: Wiesław Ziaja
Sekretarz redakcji: Grzegorz Micek
ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Rok wydania: 2013
Redaktorzy zeszytu: Piotr Trzepacz, Wiesław Ziaja

Artykuły

Ilość

Pasażerski transport lotniczy Polski w dobie liberalizacji (2004–2012)

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 131, s. 7-34
Data publikacji online: 8 marca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.12.025.0950

Sto lat doświadczeń portów lotniczych w przestrzeni Europy

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 131, s. 35-53
Data publikacji online: 8 marca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.12.026.0951

Dekoncentracja przestrzenna a zmiany zróżnicowania budżetów gmin w obszarach oddziaływania dużych miast w Polsce

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 131, s. 55-79
Data publikacji online: 8 marca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.12.027.0952

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie