Artykuły

Ilość

Warunki biotermiczne w Tatrach Polskich

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 133, s. 7-19
Data publikacji online: 12 lipca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.007.1097

Dni z pogodą parną w okolicy Lublina i Nałęczowa w latach 1966 – 2010

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 133, s. 21-34
Data publikacji online: 12 lipca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.008.1098

Opady w 2010 roku w Karpatach Polskich na tle wielolecia 1881 – 2010

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 133, s. 35-48
Data publikacji online: 12 lipca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.009.1099

Właściwości fizykochemiczne wody potoków tatrzańskich w okresie kwiecień – listopad 2011 roku

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 133, s. 49-60
DOI 10.4467/20833113PG.13.010.1100

Zmiany powierzchni i batymetrii wybranych jezior Pojezierza Pomorskiego

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 133, s. 61-76
Data publikacji online: 12 lipca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.011.1101

Wpływ warunków pogodowych na przebieg temperatury gleby w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 133, s. 77-99
Data publikacji online: 12 lipca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.012.1102

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie