Artykuły

Ilość

Kationowa pojemność wymienna gleb na różnym podłożu geologicznym w Górach Stołowych

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 135, s. 7-20
Data publikacji online: luty 2014
DOI 10.4467/20833113PG.13.020.1548

Właściwości i pozycja systematyczna gleb rozwiniętych na ryolitach w Górach Kamiennych

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 135, s. 21 – 40
Data publikacji online: luty 2014
DOI 10.4467/20833113PG.13.021.1549

Implikacje procesu saltacji wykrotowej w biomechanicznym przekształcaniu pokryw stokowych i mikrorzeźby stoku w piętrze regla górnego Karkonoszy Polskich

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 135, s. 41 – 56
Data publikacji online: luty 2014
DOI 10.4467/20833113PG.13.022.1550

Zróżnicowanie zawartości różnych frakcji fosforu w glebach łąk porolnych w sąsiedztwie składowiska nawozów mineralnych w Tarnawie Wyżnej (Bieszczady Zachodnie)

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 135, s. 57 – 72
Data publikacji online: luty 2014
DOI 10.4467/20833113PG.13.023.1551

Some characteristics of forest-tundra (West Siberia) soil groups distinguished on the basis of thermal properties

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 135, s. 73 – 86
Data publikacji online: luty 2014
DOI 10.4467/20833113PG.13.024.1552

Nieciągłości litologiczne w profilach bielic wytworzonych ze zwietrzelin górnokredowych piaskowców w Górach Stołowych

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 135, s. 87 – 100
Data publikacji online: luty 2014
DOI 10.4467/20833113PG.13.025.1553

Zastosowanie wybranych systemów klasyfikacji do określenia typów materii organicznej w glebach leśnych w Tatrach

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 135, s. 101 – 120
Data publikacji online: luty 2014
DOI 10.4467/20833113PG.13.026.1554

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie