Artykuły

Ilość

Zmiany wieloletnie liczby termicznych dni charakterystycznych w Warszawie (1951 – 2010)

Prace Geograficzne, Zeszyt 136, s. 9 – 30
Data publikacji online: 5 maja 2014
DOI 10.4467/20833113PG.14.001.1639

Porównanie danych uzyskanych z radiosondaży z danymi wyznaczonymi na podstawie reanalizy NCEP-NCAR

Prace Geograficzne, Zeszyt 136, s. 31 – 44
Data publikacji online: 5 maja 2014
DOI 10.4467/20833113PG.14.002.1640

Metody określania związków temperatury wody rzecznej i temperatury powietrza na przykładzie rzeki Świder

Prace Geograficzne, Zeszyt 136, s. 45 – 60
Data publikacji online: 5 maja 2014
DOI 10.4467/20833113PG.14.003.1641

Zmiany zanieczyszczenia powietrza w Wałbrzyskim Okręgu Przemysłowym w latach 1975 – 2000

Prace Geograficzne, Zeszyt 136, s. 61 – 80
Data publikacji online: 5 maja 2014
DOI 10.4467/20833113PG.14.004.1642

Rozwój sieci szlaków turystycznych wzdłuż granicy polsko-czeskiej w Sudetach w latach 1945 – 2013

Prace Geograficzne, Zeszyt 136, s. 81 – 101
Data publikacji online: 5 maja 2014
DOI 10.4467/20833113PG.14.005.1643

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie