Artykuły

Ilość

Meteorologiczne i klimatologiczne zdarzenia ekstremalne w polskiej literaturze

Prace Geograficzne, Zeszyt 139, s. 7 – 20
Data publikacji online: 25 marca 2015
DOI 10.4467/20833113PG.14.021.3011

Derecho jako przykład silnych zjawisk anemologicznych – dotychczasowy stan badań

Prace Geograficzne, Zeszyt 139, s. 21 – 32
Data publikacji online: 25 marca 2015
DOI 10.4467/20833113PG.14.022.3012

Uwarunkowania synoptyczne porywów wiatru w Żeńsku (2008–2009)

Prace Geograficzne, Zeszyt 139, s. 33 – 41
Data publikacji online: 25 marca 2015
DOI 10.4467/20833113PG.14.023.3013

Uwarunkowania cyrkulacyjne występowania ciepłych miesięcy zimowych na obszarze pobrzeży południowobałtyckich

Prace Geograficzne, Zeszyt 139, s. 43 – 56
Data publikacji online: 25 marca 2015
DOI 10.4467/20833113PG.14.024.3014

Ekstremalne osobliwości w rocznym przebiegu temperatury powietrza w Krakowie w latach 1826–2010

Prace Geograficzne, Zeszyt 139, s. 57 – 67
Data publikacji online: 25 marca 2015
DOI 10.4467/20833113PG.14.025.3015

Cyrkulacyjne uwarunkowania skrajnych wielkości zachmurzenia w zachodniej części karpat polskich

Prace Geograficzne, Zeszyt 139, s. 69 – 78
Data publikacji online: 25 marca 2015
DOI 10.4467/20833113PG.14.026.3016

Zachmurzenie i burze w aspekcie ekstremalnych zdarzeń atmosferycznych

Prace Geograficzne, Zeszyt 139, s. 79 – 92
Data publikacji online: 25 marca 2015
DOI 10.4467/20833113PG.14.027.3017

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie