Umowy, formularze

Umowa dla autorów
   
Formularz recenzencki

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie