Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
dr hab. Dorota Matuszko

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Sekretarz redakcji
dr Arkadiusz Kocaj
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Sekretarz techniczny
mgr Alicja Marciniak-Nowak

Redaktorzy tematyczni
dr hab. Robert Twardosz (geografia fizyczna)
dr hab. Mirosław Mika (geografia społeczno-ekonomiczna)

Redaktor statystyczny
dr Grzegorz Micek (Uniwersytet Jagielloński)

Redaktorzy językowi
dr Andrzej Kacprzak (Uniwersytet Jagielloński)
mgr Grzegorz Zebik (Uniwersytet Jagielloński)

Członkowie Komitetu Redakcyjnego
dr hab. Marek Drewnik (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Elżbieta Gorczyca (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Krzysztof Gwosdz  (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Jacek Kozak (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Anna Michno (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Mirosław Mika (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Bartłomiej Rzonca (Uniwersytet Jagielloński)
dr Janusz Siwek (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Izabela Sołjan (Uniwersytet Jagielloński)
dr Arkadiusz Kocaj (Uniwersytet Jagielloński)
dr Jakub Taczanowski (Uniwersytet Jagielloński)


WYDAWCA

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Michałowskiego 9/2

31-126 Kraków

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie