Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
dr hab. Dorota Matuszko

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Sekretarz redakcji
dr Arkadiusz Kocaj
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Sekretarz techniczny
mgr Alicja Marciniak-Nowak

Redaktorzy tematyczni
dr hab. Robert Twardosz (geografia fizyczna)
dr hab. Andrzej Zborowski (geografia społeczno-ekonomiczna)

Redaktor statystyczny
dr hab. Andrzej Zborowski

Redaktorzy językowi
dr Andrzej Kacprzak
mgr Grzegorz Zebik

Członkowie Komitetu Redakcyjnego
dr hab. Marek Drewnik
dr hab. Elżbieta Gorczyca
dr hab. Krzysztof Gwosdz
prof. dr hab. Jacek Kozak
dr hab. Anna Michno
dr hab. Mirosław Mika
dr hab. Bartłomiej Rzonca
dr hab. Izabela Sołjan
dr Arkadiusz Kocaj
dr Arkadiusz Kołoś
dr Wojciech Szymański
dr Jakub Taczanowski


WYDAWCA

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Michałowskiego 9/2

31-126 Kraków

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie