Indeksacja w bazach danych

Liczba punktów na Liście MNiSW: 20

 • ERIH PLUS
 • Index Copernicus International ICV 2016: 83.09
 • Central and Eastern European Online Library
 • CEJSH
 • ProQuest
 • EBSCO Publishing
 • Bibliografia Geografii Polskiej
 • BazEkon
 • GeoRef
 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naukowe i Fachowe Polskie Czasopisma Elektroniczne
 • Zeitschriftendatenbank (ZDB)
 • WorldCat