Indeksacja w bazach danych

Liczba punktów na Liście MNiSW: 14

 • ERIH PLUS
 • Index Copernicus International ICV 2014: 85.97 (8.02)
 • Central and Eastern European Online Library
 • CEJSH
 • ProQuest
 • EBSCO Publishing
 • Bibliografia Geografii Polskiej
 • BazEkon
 • GeoRef
 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naukowe i Fachowe Polskie Czasopisma Elektroniczne
 • Zeitschriftendatenbank (ZDB)
 • WorldCat

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie