Kontakt

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
tel. 12 12 664 64 91
e-mail: prace.geograficzne@uj.edu.pl

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie