Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 151

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Grzegorz Micek
Opublikowano online: 8 lutego 2018

Artykuły

Ilość

Odpływ podziemny w małych zlewniach górskich Sudetów

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 151, s. 7 – 26
Data publikacji online: 8 lutego 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.020.8032

Powódź błyskawiczna jako zdarzenie przyrodnicze i społeczne na przykładzie powodzi w Wojcieszowie 5 lipca 2012 roku

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 151, s. 27 – 51
Data publikacji online: 8 lutego 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.021.8033

Variability of precipitation and runoff in the entire high Tatra Mountains in the period 1961–2010

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 151, s. 53 – 74
Data publikacji online: 8 lutego 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.022.8034

Odpływ rzeczny w Bieszczadach Wysokich w latach 1961–2015

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 151, s. 75 – 91
Data publikacji online: 8 lutego 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.023.8035

Changes in discharge regimes in the middle course of the Sava River in the 1931–2010 period

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 151, s. 93 – 119
Data publikacji online: 8 lutego 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.024.8036

Badanie strefy aeracji na stanowisku lizymetrycznym przy pomocy penetracyjnego profilowania oporności elektrycznej

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 151, s. 121 – 132
Data publikacji online: 8 lutego 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.025.8037

Polemika

O reprezentatywności długoletnich, interdyscyplinarnych badań pasterstwa w Czarnohorze

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 151, s. 135 – 152
Data publikacji online: 8 lutego 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.026.8038

Ad vocem: Reprezentatywność badań pasterstwa widziana inaczej

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 151, s. 153 - 156
Data publikacji online: 8 lutego 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie