Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

Wydawcy czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Komisja Geograficzna Polskiej Akadenii Umiejętności

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 159

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj
Opublikowano online: 19 grudnia 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wewnętrzna samochodowa dostępność transportowa Łodzi w świetle pomiarów z Inteligentnych Systemów Transportowych

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 159, s. 7 – 24
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.017.11485

Adaptability of a socio-ecological system. The case of a polish municipality at risk of flood

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 159, s. 25 – 48
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.018.11486

O problemach związanych z wyznaczaniem typów cyrkulacji atmosferycznej Lityńskiego

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 159, s. 49 – 66
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.019.11487

Dni ciepłe i chłodne w Polsce (1966–2017)

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 159, s. 67 – 86
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.020.11488