Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Grzegorz Micek

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 150

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Grzegorz Micek
Opublikowano online: 8 listopada 2017

Artykuły

Ilość

Udział procesów mrozowych w rozwoju brzegów rzecznych

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 150, s. 7– 27
Data publikacji online: 8 listopada 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.014.7318

Możliwości wykorzystania danych z lotniczego skanowania laserowego do modelowania rzeźby dna projektowanego zbiornika wodnego Pietraszki (Kielce)

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 150, s. 29 – 40
Data publikacji online: 8 listopada 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.015.7319

Transformacja układu korytowego dolnej Skawy

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 150, s. 41 – 59
Data publikacji online: 8 listopada 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.016.7320

Zmienność wskaźników cyrkulacji atmosferycznej nad obszarem Lubelszczyzny i związek temperatury powietrza i opadów atmosferycznych z tymi wskaźnikami

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 150, s. 61 – 78
Data publikacji online: 8 listopada 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.017.7321

Nowe spojrzenie na klasyfikację typów cyrkulacji atmosfery J. Lityńskiego

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 150, s. 79 – 94
Data publikacji online: 8 listopada 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.018.7322

Uciążliwość warunków odczuwalnych podczas dni upalnych przy różnej intensywności aktywności fizycznej (na przykładzie północno-zachodniej Polski)

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 150, s. 95 – 117
Data publikacji online: 8 listopada 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.019.7323

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie