Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”.
Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze, między innymi, z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych.
Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MNISW: 40 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), Migrations, Migrants and Refugees in 19th-21st Centuries in thé Interdisciplinary Approach. Selected Topics

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Opublikowano online: 30 września 2019

Artykuły

Ilość

Introduction

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. VII–VIII
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.028.10382

Muslim Emigration from the Balkan Peninsula in the 19th Century: A Historical Outline

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 517–533
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.029.10383

Rent Parties, Old Settlers and Jitterbugs: The Everyday Life of African Americans after Their Exodus to Northern Cities as Preserved in Oral Histories, 1917–1945

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 535–547
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.030.10384

Polish Veterans of the Polish Armed Forces in the West: Who Decided to Emigrate to the USA and Canada after World War II – an Oral History Perspective

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 549–563
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.031.10385

Between War and Peace: A Brief Comparison of Polish Refugees’ Administrations in East Africa and Lebanon

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 565–583
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.032.10386

The Care and Assistance Provided for Polish Child Refugees in Barcelona in the Immediate Post-WWII Period

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 585–605
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.033.10387

The Protection Provided by International Refugee Organizations in Turkey in the Immediate Post-War Period

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 607–619
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.034.10388

The Role of the International Commission for Supervision and Control in Vietnam in the Population Exchange between Vietnamese States during Years 1954–1955

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 621–635
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.035.10389

Violation of Privacy in Migration Control Decreases Citizens’ Liberties and Public Accountability

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 637–647
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.036.10390

Polish Child Migrants – Psychological Perspective

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 649–665
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.037.10391

A Vast Tableau of Migrations: Conclusion

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 667–672
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.038.10392

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.