Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”.
Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze, między innymi, z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych.
Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MNISW: 15
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Opublikowano online: 6 grudnia 2016

Artykuły

Ilość

Jeszcze raz o dacie męczeństwa Symeona bar Sabba’e i prześladowaniach chrześcijan w Persji za panowania Szapura II

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 1–24
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.001.5861

Rola arcybiskupa Jana z Sultanii w stosunkach dyplomatycznych pomiędzy Mongołami a Europą Zachodnią na przełomie XIV i XV w.

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 25–42
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.002.5862

Żółte Wody (1648 r.): Planistyka oraz myśl operacyjno-strategiczna Bohdana Chmielnickiego w pierwszym etapie powstania kozackiego

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 43–58
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.003.5863

Łukasz Węgleński z małżonką – fundatorzy dawnej cerkwi w Klesztowie. O stosunkach na pograniczu wyznaniowym Rzeczypospolitej w XVIII w.

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s.  59–82
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.004.5864

Olszarowie z Sibicy na Śląsku Cieszyńskim od XVII do początku XX w.

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 83–100
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.005.5865

Życie społeczne chłopów w zachodniej Małopolsce w epoce reform agrarnych na przełomie XVIII i XIX w.

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 101–118
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.006.5866

„Niewygodny, acz bezsilny partner”. Współpraca Hôtelu Lambert z bułgarskimi działaczami narodowymi w latach czterdziestych XIX wieku

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 119–135
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.007.5867

Kapelani oraz inni duchowni uczestnicy polskich powstań narodowych w strukturach lokalnego Kościoła we Francji w XIX wieku

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 137–156
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.008.5868

From Russia to the USSR: the Italy-Soviet relations during  the years of the communist uprising and the march on Rome

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 157–176
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.009.5869

„Dzieci w widowisku mężczyzn”? Realizacja biernego prawa wyborczego przez kobiety z województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 177–197
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.010.5870

Chrześcijaństwo i demokracja: idee odbudowy Włoch po 1945 r.

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 199–214
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.011.5871

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.