Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”.
Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze, między innymi, z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych.
Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MNISW: 15
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), Asymetryczne działania wojenne od starożytności po wiek XX

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Opublikowano online: 21 października 2016

Artykuły

Ilość

Zagrożenia asymetryczne jako przyczyna upadku Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 615–627
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.031.5333

Wojna Justyniana z Maurami – przykład konfliktu asymetrycznego?

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 629–643
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.032.5334

Byzantine asymmetric warfare in light of “De velitatione bellica”

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 645–662
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.033.5335

Walka z wiatrakami. Antyhiszpańskie powstanie w Niderlandach jako konflikt asymetryczny w perspektywie historii środowiskowej

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. s. 663–683
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.034.5336

Ofensywa Holenderskiej Kompanii Zachodnioindyjskiej w Brazylii w latach 1634-1636

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 685–702
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.035.5337

Działania asymetryczne w wojskowości tatarskiej we wczesnej epoce nowożytnej

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 703–735
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.036.5338

Wojna szarpana doby „potopu” – doświadczenia szwedzkie

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 737–742
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.037.5339

Działania nieregularne wojsk konfederacji tarnogrodzkiej 1715-1716

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 743–752
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.038.5340

Czy wojna w Południowej Afryce, 1899-1902 była konfliktem asymetrycznym?

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 753–768
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.039.5341

III wojna afgańsko-brytyjska, 1919. Czy był to konflikt asymetryczny?

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 769–787
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.040.5342

Pozornie asymetryczna wojna symetryczna. Chińska wojna domowa 1946-1949

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 789–804
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.041.5343

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.