Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”.
Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze, między innymi, z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych.
Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MNISW: 15
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Opublikowano online: 7 marca 2019

Artykuły

Ilość

Terminologia odnosząca się do systemu politycznego Wolofów w Le navigazioni di Alvise da Ca’ da Mosto e Pietro di Sintra (c. 1465) autorstwa Alvise da Ca’ da Mosto

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 1–22
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.001.9565

W zmierzchającym Ogrodzie. Utopia i praktyka społeczna Vasco de Quirogi w Nowym Świecie

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 23–41
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.002.9566

Antemurale Christianitatis? Propaganda antyturecka a wyprawa Jana Olbrachta z 1497 r. w świetle źródeł

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 43–61
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.003.9567

Cesarz Prus, brat cesarza Augusta, w propagandzie moskiewskiej i antymoskiewskiej drugiej połowy XVI wieku

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 63–80
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.004.9568

„Wystawa zabytków z czasów króla Jana III i Jego wieku” – wielkie przedsięwzięcie w ramach krakowskich uroczystości 200. rocznicy wiktorii wiedeńskiej

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 81–99
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.005.9569

Kierunki aktywizacji zawodowej kobiet w Galicji w końcu XIX i na początku XX wieku w świetle spisów ludności

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 101–128
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.006.9570

Galicja – spadek po zaborach

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 129–148
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.007.9571

Kursy historii Polski dla brytyjskich delegatów na konferencję pokojową w Paryżu w 1919 roku

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1),
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.008.9572

Prasa brytyjska w polityce informacyjno-propagandowej II RP

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 171–188
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.009.9573

Przeciw bolszewikom, masonom, żydom… Publicystyczne zmagania Aleksandra Bocheńskiego w okresie „Buntu Młodych” i „Polityki”

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 189–207
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.010.9574

Enigma, les décrypteurs polonais et les services secrets français, 1932–1945

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 209–217
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.011.9575

Tor Służewiec w Warszawie – losy instytucji i obiektu podczas II wojny światowej

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 219–241
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.012.9576

Analiza podstawowych pojęć z zakresu historii imigracji (na przykładzie francuskim)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 243–259
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.013.9577

Edycje tekstów źródłowych

Listy ruskie króla Zygmunta II Augusta do Mikołaja Radziwiłła Rudego z lat 1568–1571 ze zbiorów Muzeum Konstantego Świdzińskiego (Biblioteka Ordynacji Krasińskich)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 261–278
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.014.10279

Streszczenie diariusza wojennego Kazimierza Dłużewskiego z lat 1683–1696

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 279–296
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.015.10280

Recenzje i omówienia

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.