Prace Historyczne,2006, Numer 133

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2006
Redaktor naczelny tomu: Krzysztof Baczkowski
Redaktor serii historycznej: Krzysztof Baczkowski
Recenzent: Maciej Salamon

Artykuły

Ilość

Polityka wschodnia Fryderyka II Hohenstaufa ze szczególnym uwzględnieniem jego stosunku do Królestwa Cypru (w świetle kroniki Filipa z Novary)

Prace Historyczne, 2006, Numer 133, s. 7-29
Data publikacji online: 13 marca 2006

Kariera, pochodzenie społeczne i wykształcenie episkopatu metropolii lwowskiej (do 1412 roku halickiej) w pierwszej połowie XV wieku

Prace Historyczne, 2006, Numer 133, s. 31-41
Data publikacji online: 2006

Podróż edukacyjna Adama Mikołaja Sieniawskiego na zachód Europy (1684–1686)

Prace Historyczne, 2006, Numer 133, s. 43-54
Data publikacji online: 2006

Rozdwojone wybory urzędników ziemskich na sejmiku elekcyjnym województwa nowo-gródzkiego 5 lutego 1777 roku

Prace Historyczne, 2006, Numer 133, s. 55-71
Data publikacji online: 2006

Włosi w Legionach Dąbrowskiego w Italii

Prace Historyczne, 2006, Numer 133, s. 73-79
Data publikacji online: 2006

Możliwości obronne kolonii niemieckich znad Zatoki Gwinejskiej w przededniu wybuchu I wojny światowej

Prace Historyczne, 2006, Numer 133, s. 81-93
Data publikacji online: 2006

Przepisy antyimigracyjne w USA z 1924 roku i ich znaczenie dla imigracji żydowskiej z Europy

Prace Historyczne, 2006, Numer 133, s. 95-100
Data publikacji online: 2006

111. Kompania Ochrony Mostów – polsko-włoski oddział 2. Korpusu i jego szlak bojowy od Ankony do Pesaro

Prace Historyczne, 2006, Numer 133, s. 101-107
Data publikacji online: 2006

„Energiczna pedagogika” Karoliny Lanckorońskiej. Organizacja studiów dla żołnierzy 2. Korpusu we Włoszech w latach 1945–1947

Prace Historyczne, 2006, Numer 133, s. 109-127
Data publikacji online: 2006

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.