Prace Historyczne,Numer 138

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2011
Redaktor naczelny tomu: Artur Patek
Rada naukowa: Roman Baron (Praga), Olga Gorbaczewa (Mińsk), Mihailo Popović (Wiedeń), Darius Staliunas (Wilno)
Recenzent tomu: Antoni Cetnarowicz
Recenzenci artykułów: Krzysztof Baczkowski, Rafał Kosiński, Wojciech Krawczuk, Piotr Mikietyński, Artur Patek, Janusz Pezda, Maciej Salamon, Michał Stachura, Stanisław A. Sroka, Krzysztof Ślusarek, Zdzisław Zblewski

Artykuły

Ilość

Mennictwo a cesarska propaganda w III wieku na przykładzie emisji uzurpatora Iulianusa (283?)

Prace Historyczne, Numer 138, s. 9-23
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844069PH.11.001.0147

Samarytanie w Cesarstwie Rzymskim w drugiej połowie V wieku

Prace Historyczne, Numer 138, s. 25-39
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.11.002.0148

Ruś Halicka a Bizancjum od XI do XIV wieku. Wybrane problemy

Prace Historyczne, Numer 138, s. 41-64
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844069PH.11.003.0149

Najstarsza redakcja Mirabilia Urbis Romae a odnowienie senatu na Kapitolu w 1143–1144 roku. Traktat o charakterze prorepublikańskim czy wyłącznie literackim?

Prace Historyczne, Numer 138, s. 65-82
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844069PH.11.004.0150

Humanista Jerzy Werner – wychowanek Akademii Krakowskiej

Prace Historyczne, Numer 138, s. 83-95
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844069PH.11.005.0151

Pszczółkowie z Krasnej koło Cieszyna od XVII do początku XX wieku

Prace Historyczne, Numer 138, s. 97-108
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844069PH.11.006.0152

Przyczynek do dziejów 58. Pułku Ochotników Nowojorskich – Legionu Polskiego

Prace Historyczne, Numer 138, s. 109-124
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.11.007.0153

Fundacja stypendialna im. Józefa Kasparka i jej stypendyści

Prace Historyczne, Numer 138, s. 125-141
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.11.008.0154

Sprawa umiędzynarodowienia polskich rzek po pierwszej wojnie światowej

Prace Historyczne, Numer 138, s. 143-158
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.11.009.0155

Reforma Jędrzejewicza w państwowym szkolnictwie akademickim II Rzeczypospolitej. Wzmocnienie prerogatyw władz państwowych

Prace Historyczne, Numer 138, s. 159-176
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.11.010.0156

Problem Kosowa na tle stosunków albańsko-jugosłowiańskich w latach 1944–1948

Prace Historyczne, Numer 138, s. 177-189
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844069PH.11.011.0157

Projekt szkolenia wojskowego szlachty autorstwa Bartłomieja Nowodworskiego

Prace Historyczne, Numer 138, s. 193-197
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844069PH.11.012.0158

Omówienia, recenzje, rozbiory

Sprawozdania

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Australia we współczesnym świecie. Między Azją, Ameryką i Europą

Prace Historyczne, Numer 138, s. 201-204
Data publikacji online: 20 grudnia 2011

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.