Prace Historyczne,2012, Numer 139

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2012
Google Books: http://books.google.pl/books?id=cpuaIsORGcIC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false
Redaktor naczelny tomu: Artur Patek
Recenzent tomu: Tadeusz Czekalski
Rada naukowa : Roman Baron (Praga), Olga Gorbaczewa (Mińsk), Mihailo Popović (Wiedeń), Darius Staliunas (Wilno)
Recenzenci artykułów: Michał Baczkowski, Tadeusz Czekalski, Piotr Franaszek, Marek Daniel Kowalski, Mariusz Kulczykowski, Krzysztof Ożóg, Artur Patek, Danuta Quirini-Popławska, Peter Soustal, Krzysztof Ślusarek, Piotr Wróbel

Artykuły zamieszczone w niniejszym tomie przygotowali badacze z Polski, Austrii, Czech i Stanów Zjednoczonych. Lektura tekstów przenosi czytelnika do średniowiecznej Tuluzy i Czech doby husyckiej, na Bałkany pod panowaniem tureckim oraz do Lwowa w dramatyczny czas września 1939 roku, a także na inne kontynenty – Czarny Ląd i do Nowej Zelandii. Sprawy polskie są ukazane zarówno w skali regionalnej, jak i z perspektywy zagranicznej. Jeden z tekstów dotyczy głośnej swego czasu i wciąż budzącej zainteresowanie sprawy archiwum katyńskiego doktora Robla.

Artykuły

Ilość

"Fortuna" Williama z Malmesbury (Gesta Rerum Anglorum II 12) – próba nowej interpretacji

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 9-17
Data publikacji online: 12 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.12.001.0770

Z francuskiej Tuluzy do songhajskiego Gao. Średniowieczna podróż do środka Czarnego Lądu (1405–1413)

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 19-28
Data publikacji online: 12 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.12.002.0771

Udział wojsk husyckich pod dowództwem Jana Čapka w wyprawie przeciw zakonowi krzyżackiemu w 1433 roku

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 29-43
Data publikacji online: 12 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.12.003.0772

Die Rezeption der Religionsgemeinschaften des Osmanischen Reiches in der west- und mitteleuropäischen Reiseliteratur des 15. und 16. Jahrhunderts

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 45-59
Data publikacji online: 12 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.12.004.0773

Ród Obetkonów na ziemi pszczyńskiej

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 61-68
Data publikacji online: 12 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.12.005.0774

Hołd cieniom wieszcza o Skargowej mądrości, czyli krakowskie obchody setnej rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 69-94
Data publikacji online: 12 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.12.006.0775

„Galicyjska” kultura polityczna jako dziedzictwo klasowej mobilizacji politycznej

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 95-116
Data publikacji online: 12 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.12.007.0776

Rozwój potencjału edukacyjnego szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w lwowskim okręgu szkolnym w latach 1921–1939

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 117-124
Data publikacji online: 12 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.12.008.0777

Akta katyńskie doktora Robla. Powstanie i losy tzw. Archiwum Robla oraz sylwetka jego twórcy

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 125-147
Data publikacji online: 12 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.12.009.0778

Pahiatua po raz drugi wita Polaków

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 149-166
Data publikacji online: 12 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.12.010.0779

Testament Jana Śliwki z 1873 roku

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 169-174
Data publikacji online: 12 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.12.011.07809

Stan wojenny w oczach Anglika. Spostrzeżenia fizyka Michaela Glazera z pobytu w Krakowie w maju 1982 roku

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 175-180
DOI 10.4467/20844069PH.12.012.0781

Lwowskie szpitale we wrześniu 1939 roku

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 181-219
Data publikacji online: 12 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.12.013.0782

Omówienia, recenzje, rozbiory

O znaczeniu propagandy w Rzeczypospolitej. Uwagi o pracy Anny Czarnieckiej

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 223-231
Data publikacji online: 12 grudnia 2012

Renata Suchowiejko, Henryk Wieniawski wirtuoz w świetle XIX-wiecznej prasy

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 245-248
Data publikacji online: 12 grudnia 2012

Paweł Brudek, Rosja w propagandzie niemieckiej podczas I wojny światowej w świetle „Deutsche Warschauer Zeitung”

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 249-252
Data publikacji online: 12 grudnia 2012

Gdy Żyda diabłem nazywano...

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 253-255
Data publikacji online: 12 grudnia 2012

Dawid Abulafia, The Great Sea. A human History of the Mediterranean

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 258-261
Data publikacji online: 12 grudnia 2012

Kronika

Profesor Gaetano Platania z Universita degli Studi della Tuscia w Viterbo doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 239-241
Data publikacji online: 12 grudnia 2012

Sprawozdania

Międzynarodowa konferencja naukowa „Życie i dzieło ojca Antonio Possevino SJ (1533–1611)"

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 235-237
Data publikacji online: 12 grudnia 2012

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.