Prace Historyczne,2013, Numer 140 (1), Rok 1812. Studia z dziejów polityczno-militarnych

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2013
Redakcja zeszytu: Michał Baczkowski, Katarzyna Kuras
Recenzenci tomu zeszytu: Aleksander Smoliński, Tomasz Ciesielski

Artykuły

Ilość

Wpływy francuskie w administracji Księstwa Warszawskiego

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (1), s. 1-18
Data publikacji online: 1 marca 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.001.1040

Czy wojna amerykańsko-brytyjska 1812–1814 powinna być zaliczana do wojen napoleońskich?

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (1), s. 19-32
Data publikacji online: 1 marca 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.002.1041

Tereny polskie (Księstwo Warszawskie i wyzwolona Litwa) widziane oczyma żołnierzy Wielkiej Armii podczas ofensywy w lecie 1812 roku

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (1), s. 33-43
Data publikacji online: 1 marca 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.003.1042

Udział wojska litewskiego w kampanii 1812 roku

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (1), s. 45-63
Data publikacji online: 1 marca 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.004.1043

Smoleńsk w okowach lodu. Rzecz o reorganizacji Wielkiej Armii Napoleona w listopadowe dni 1812 roku

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (1), s. 65-84
Data publikacji online: 1 marca 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.005.1044

Kraków jako ośrodek wspomagający Wielką Armię podczas wyprawy na Rosję w 1812 roku

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (1), s. 85-95
Data publikacji online: 1 marca 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.006.1045

Rozkazy i wspomnienia generała Dominika Dziewanowskiego – źródła do historii wojny 1812 roku

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (1), s. 97-112
Data publikacji online: 1 marca 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.007.1046

Między życiem publicznym a egzystencją prywatną. Codzienne dylematy oficerów Wielkiej Armii na podstawie nieznanych listów Jacques’a-Martina-Madelaine’a Ferrière’a z 1812 i 1813 roku

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (1), s. 113-124
Data publikacji online: 1 marca 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.008.1047

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.