Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Wokół postaci Edwarda Śmigłego-Rydza. W siedemdziesiątą rocznicę śmierci trzeciego marszałka Polski Niepodległej

Janusz Mierzwa

Abstrakt

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Wokół postaci
Edwarda Śmigłego-Rydza. W siedemdziesiątą rocznicę śmierci trzeciego marszałka Polski Niepodległej (Kraków, 29 marca 2012 roku)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.