Prace Historyczne,2013, Numer 140 (3)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2013
Redaktor naczelny zeszytu: Artur Patek
Recenzent zeszytu: Krzysztof Ślusarek
Recenzenci artykułów: Tadeusz Czekalski, Katarzyna Kuras, Dariusz Nawrot, Adam Perłakowski, Maciej Salamon

Artykuły

Ilość

Teodoryk Strabon

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (3), s. 213–227
Data publikacji online: 25 listopada 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.014.0901

„Herr über die Herzen“? Friedrich II. im Zeitalter der Empfi ndsamkeit

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (3), s. 229–250
Data publikacji online: 25 listopada 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.015.0902

Les parlements français à l’époque moderne : enjeux historiographiques et cas pratique

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (3), s. 251–265
Data publikacji online: 25 listopada 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.016.0903

Antoni Morbitzer jako prezes krakowskiej Rady Municypalnej (1812–1815)

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (3), s. 267-277
Data publikacji online: 7 stycznia 2014
DOI 10.4467/20844069PH.13.017.0911

Represje wobec członków młodzieżowych organizacji niepodległościowych w województwie śląskim/katowickim i krakowskim w latach 1945–1956 (wybrane aspekty)

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (3), s. 279–297
Data publikacji online: 25 listopada 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.018.1050

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z wyprawy naukowo-badawczej „Dziedzictwo starożytnych kultur Sycylii” (16–27 października 2012 roku)

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (3), s. 305–312
Data publikacji online: 25 listopada 2013

Omówienia, recenzje, rozbiory

In the Search for a Scapegoat. On the Margin of the Book: Lewis Sorley, Westmoreland: The General Who Lost Vietnam, New York 2011

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (3), s. 299–303
Data publikacji online: 25 listopada 2013

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.