Artykuły

Ilość

Zagrożenia asymetryczne jako przyczyna upadku Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 615–627
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.031.5333

Wojna Justyniana z Maurami – przykład konfliktu asymetrycznego?

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 629–643
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.032.5334

Byzantine asymmetric warfare in light of “De velitatione bellica”

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 645–662
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.033.5335

Walka z wiatrakami. Antyhiszpańskie powstanie w Niderlandach jako konflikt asymetryczny w perspektywie historii środowiskowej

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. s. 663–683
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.034.5336

Ofensywa Holenderskiej Kompanii Zachodnioindyjskiej w Brazylii w latach 1634-1636

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 685–702
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.035.5337

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.