Tragiczna historia izraelsko-arabskich walk powietrznych. O książce Jakuba Marszałkiewicza Walki powietrzne podczas wojen izraelsko-arabskich  

Jarosław Centek,

Łukasz Mamert Nadolski

Abstrakt

The tragic history of Israeli-Arab aerial combat. About Jakub Marszałkiewicz’s book, Walki powietrzne podczas wojen izraelsko-arabskich

This article deals with the book Izraelsko-arabskie walki powietrzne [Israeli-Arab Aerial Combat] by Jakub Marszałkiewicz. Its author tries not only to summarise the aerial combats from the year 1948 to the present but also to show the beginnings of the Israeli Air Force. Unfortunately, this task seems to overwhelm him. The reviewed publication contains so many mistakes and ambiguities that it is impossible to analyse them fully in a review. As a result, only the most important ones are corrected. Marszałkiewicz does not refer to recent major publications related to his topic. He mostly draws on old books and articles published in Polish without even trying to verify their claims. Unfortunately, he has some difficulties with using other authors’ works. Summing up, this is a book that not only brings nothing new to historiography but also preserves many old mistakes and myths, even adding new ones to the existing list.
 

Słowa kluczowe: wojny arabsko-izraelskie, walki powietrzne, wojna o niepodległość Izraela, kryzys sueski, wojna sześciodniowa, wojna Jom Kippur, pierwsza wojna libańska, Siły Powietrzne Izraela.
References

Książki i artykuły

AloniS., Arab-Israeli Air Wars 1947–1982, Oxford 2001.

AloniS., Israeli A-4 Skyhawk Units in Combat, Oxford 2009.

AloniS., Israeli F-15 Eagle Units in Combat, Oxford 2006.

AloniS., Israeli F-4 Phantom II Aces, Oxford 2004.

AloniS., Israeli Mirage III and Nesher Aces, Oxford 2004.

AloniS., Avidor Z., Hammers. Israels’s Long-Range Heavy Bomber Arm: The Story of 69 Squadron, Atglen 2010.

AsherJ., Hammel E.M., Duel for the Golan. The 100-hour Battle that Saved Israel, Pacifica 1987.

CarterG., Crises do Happen: The Royal Navy and Operation Musketeer, Suez 1956, Liskeard 2006.

CentekJ., W serce Synaju – atak izraelskich spadochroniarzy na przełęcz Mitla [w:] Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku, t. 2, red. M. Giętkowski, Ł.M. Nadolski, Bydgoszcz 2016, s. 107–134.

CohenE., Israel’s Best Defense, Shrewsbury 1994.

CordesmanA.H., Wagner A.R., The Lessons of Modern war,vol. I:The Arab-Israeli Conflicts, 1973–1989, Boulder–San Francisco 1990.

Cull B., Wings over Suez, London 2006.

CullB., Aloni S., Nicolle D., Spitfires over Israel, London 1994.

GebertK., Miejsce pod słońcem. Wojny Izraela, Warszawa 2008.

Har-Lew M., Golani szeli, Tel-Awiw b.d.w.

HerzogCh., Wojna Jom Kippur, Warszawa 2000.

KleinA., Aloni S., Israeli Phantoms The Kurnass in IDF/AF Service 1969–1988, Erlangen b.d.

KubiakK., Suez 1956, Gdańsk 2006.

KubiakK., Wojna o niepodległość Izraela 1947–1949, Zabrze 2013.

KubiakK., Nadolski Ł.M., Wojna sześciodniowa 1967, Zabrze–Tarnowskie Góry 2015.

KubiakK., Nadolski Ł.M., Zdobycie niszczyciela Ibrahim el Awal – czyli o egipskich przewagach na morzu, „Militaria XX Wieku”, maj 2013, s. 32–35.

NadolskiŁ.M., Wojna Yom Kippur 1973, Gdańsk 2008.

NicolleD., Cooper T., Arab MiG-19 & MiG-21 Units in Combat, Oxford 2004.

NordeenL., Nicolle D., Phonix over the Nile: A History of Egyptian Air Power 1932–1994, Washington–London 1996.

NortonB., Air War on the Edge: A History of the Israeli Air Force and Its Aircraft since 1947, Hinckley 2004.

SeniorB., New Heavens: My Life as a Fighter Pilot and a Founder of the Israel Air Force, Washington 2005.

TesařP.A., Izralskie „tajemnice” – Dassault Mystère, „Lotnictwo” 2012, nr 8, s. 66–77.

TylerP., Twierdza Izrael. Zakulisowa historia elit wojskowych, które uparcie bronią się przed pokojem, Poznań 2014.

YonayE.,No Margin for Error: The Making of the Israeli Air Force, New York 1993.

Opracowania niepublikowane

JadwiszczokM., Pierwsza wojna izraelsko-arabska 1948 roku i jej wpływ na formowanie się Izraelskich Sił Obronnych, praca doktorska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2010 [maszynopis niepublikowany].

RóżyńskiS., Samoloty RWD – producenci, konstruktorzy i użytkownicy, praca magisterska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2009 [maszynopis niepublikowany].

Strony internetowe

Israeli Air-to-Air Victories since 1974, http://www.acig.info/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=201&Itemid=47 [dostęp: 25.12.2016].

Operation Model 5, https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Model_5 [dostęp: 27.12.2016].

Suez Crisis, 1956: The War of Stripes, http://www.acig.info/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemid=47 [dostęp: 26.12.2016].

Syrian Air-to-Air Victories since 1948, http://www.acig.info/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=47 [dostęp: 28.12.2016].

СоветветерановвойнывЕгипте, http://www.hubara-rus.ru/kavkaz/ [dostęp: 26.12.2016].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.