Recenzje

Abstrakt

Karolina Kolanowska, Jarosław Kita, Zapomniane polskie uzdrowiska, Wydawnictwo Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2016, ss. 317 619

Paweł Sękowski, Tomasz Skrzyński, Miejsce na scenie politycznej i losy PSL „Nowe Wyzwolenie”, PSL „Lewica” oraz „odrodzonego” PSL w latach 1946–1949 (1950), Warszawa, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2015, ss. 400  625

Jarema Słowiak, Gregory A. Daddis, Westmoreland’s War: Reassessing American Strategy in Vietnam, Oxford University Press, New York 2014, pp. XXV + 250  633

Małgorzata-Julia Willaume, Lucian Boia, Dlaczego Rumunia jest inna?, przekład J. Kornaś-Warwas, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2016, ss. 449  639

  • O autorach

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.