Polska i Japonia po II wojnie światowej. W 60. rocznicę wznowienia stosunków oficjalnych

Ewa Pałasz-Rutkowska

Abstrakt
Poland and Japan after THE SECOND World War. On the 60th anniversary of reestablishing official relations
 
The official relations between Poland and Japan started in 1919. Throughout the entire interwar era, till December 1945, when Poland declared war on Japan, they were friendly, although due to geopolitical conditions not especially intense. After the war, the Iron Curtain fell deeper between East and West, and the division between the two camps became sharper. Post-war Poland became totally dependent on the USSR, which impacted the Polish foreign policy towards Japan. This paper examines the negotiations between Poland and Japan which proceeded in the years 1947–1957, and the problem of reestablishing official relations between the two countries after the war.
Słowa kluczowe: Polska, Japonia, traktat pokojowy, oficjalne stosunki dyplomatyczne, zimna wojna.
References

1. Źródła archiwalne

Archiwum Akt Nowych, Warszawa.

Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa.

Archiwum prywatne Mori Mariko, Tokio.

Gaimushō Gaikō Shiryōkan (Archiwum Dyplomatyczne MSZ), Tokio.

2. Dokumenty publikowane

Database of Japanese Politics and International Relations Institute of Oriental Culture, University of Tokyo, Tokyo, http://www.ioc.utokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T2E.html [dostęp: 10.01.2017].

„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1941, nr 8, Londyn.

Gaimushōshokuin rekininhyō(Lista pracowników zatrudnionych w MSZ), Tōkyō 2007.

Internetowa baza traktatowa MSZ, Warszawa, https://www.traktaty.msz.gov.pl/bap.php
[dostęp: 20.01.2017].

Nihon gaikō nenpyō narabi ni shuyō na bunsho 1840–1945 (Tablice chronologiczne i najważniejsze dokumenty dyplomacji japońskiej), t. 1, Tōkyō 1976.

Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, oprac. L. Gelberg, t. 3, Warszawa 1960.

Stosunki dyplomatyczne Polski 1944–1982 r. Informator, t. IV, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Archiwum i Dokumentacji Historycznej, Warszawa 1984.

Zbiór dokumentów, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

3. Prasa

„Asahi Shinbun” 1957.

„Trybuna Ludu” 1955, 1957.

„Yomiuri Shinbun” 1954, 1957.

4. Opracowania

Haliżak E., Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Warszawa 1999.

Historia dyplomacji polskiej, t. 6: 1944/1945–1989, red. W. Materski, W. Michowicz, Warszawa 2010.

Kurihara T., Shiberia horyū – mikan no higeki (Jeńcy na Syberii – niekończąca się tragedia), Tōkyō 2009.

Pałasz-Rutkowska E., Romer A.T., Historia stosunków polsko-japońskich 1904–1945, Warszawa 2009.

Pałasz-Rutkowska E., Starecka K., Japonia, Warszawa 2004.

Pałasz-Rutkowska E., Starecka K., Kalendarium kontaktów polsko-japońskich, „Japonica” 2000, nr 12, s. 213–255.

Zarys dziejów Afryki i Azji 1869–1996. Historia konfliktów, red. A. Bartnicki, Warszawa 1996.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.