Artykuły

Ilość

Le culte médiéval de saint Venceslas et de saint Adalbert en Europe centrale

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 397–427
Data publikacji online: 11 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.020.8482

Średniowieczny kult św. Stanisława poza granicami Polski (ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej)  

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s.  429–451
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.021.8483

Sancta Adwigis ... mulier fortis ... e stirpe generosa – Aspekte der Hedwigsverehrung im Mittelalter

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 453–471
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.022.8484

Plutarch o greckich i rzymskich żołnierzach

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 473–487
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.023.8485

Konflikty o Sirmium w dobie upadku państwa Ostrogotów (526–535)

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 489–504
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.024.8486

Confiseries et diplomatie dans les colonies de la République de Gênes sur la mer Noire à la fin du Moyen Âge

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 505–515
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.025.8487

Krakowskie Towarzystwo Wsparcia Biednych Chłopców Starozakonnych. Studium z dziejów opieki nad młodzieżą żydowską w autonomicznej Galicji

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 517–535
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.026.8488

Problem internowania 2. Dywizji Strzelców Pieszych w polsko-szwajcarskich stosunkach dyplomatycznych w latach 1940–1941

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 537–554
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.027.8489

Niedoszła abdykacja cesarza Shōwa po II wojnie światowej

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 555–578
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.028.8490

Główne kierunki działalności Ligi Kobiet w Polsce Ludowej do 1975 roku (ze szczególnym uwzględnieniem województwa białostockiego)

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 579–601
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.029.8491

Edycja tekstu źródłowego

Angielskie rachunki celne z XIV wieku. Edycja źródłowa

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 603–631
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.030.8492

Recenzje i omówienia

Sprawozdania

List do redakcji

Postscriptum do artykułu o polskich grobach żołnierskich na Malcie

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 657–660
Data publikacji online: 14 września 2018

Pro memoria

Profesor Edward Potkowski (10 maja 1934 – 31 lipca 2017)

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 661–664
Data publikacji online: 14 września 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.