Streszczenie diariusza wojennego Kazimierza Dłużewskiego z lat 1683–1696

Zbigniew Hundert

Abstrakt

Summary of Kazimierz Dłużewski’s war diary from 1683–1696

Kazimierz Dłużewski (died in 1725), was the deputy cup bearer of Chełm, until 1694 a Hussar officer under King John III’s winged Hussar banner, afterwards a lieutenant of a light cavalry banner, and a participant of the Polish-Turkish war of 1683–1699. He wrote a diary which survived only in the form of a summary. Dłużewski described in it military actions from the period of 1683–1696, i.e. from the relief of Vienna to Baranowski confederation. A current edition of this diary is based on the manuscript from the Zamojski Library (Biblioteka Ordynacji Zamoyskiej).

Słowa kluczowe: Kazimierz Dłużewski, the Polish-Ottoman War 1683–1699, Jan III Sobieski Hussars Banner (the Military Unit), wojna polsko-turecka 1683–1699, chorągiew husarska Jana III.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.