„Wystawa zabytków z czasów króla Jana III i Jego wieku” – wielkie przedsięwzięcie w ramach krakowskich uroczystości 200. rocznicy wiktorii wiedeńskiej

Sławomir A. Mróz

Abstrakt

“An exhibition of artefacts from the time of King John III and His age:” A great event during the Cracow celebrations of the 200th anniversary of the Victory of Vienna

On September 12th, 1883, the 200th anniversary of the Siege of Vienna was celebrated. In the Polish territories, which at that time were under the Austrian partition, the celebrations related to the jubilee of the victorious battle gained a special setting. In Cracow, one of the main events of the anniversarywas the “The Exhibition of Relics from the Time of King John III and His Age.” Its opening night was connected with the opening of the National Museum to the public, initiated in October 1879. The Committee responsible for the exhibition was composed of distinguished representatives of the Polish (mainly Galician) scientific, political, cultural and artistic community. The article focuses on events related to the organization of the exhibition and presents its course and effects.

Słowa kluczowe: exhibition, National Museum in Cracow, Władysław Łuszczkiewicz, the Victory of Vienna, wystawa, Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie, wiktoria wiedeńska.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.