Jan Sobieski w oczach cudzoziemskich pamiętnikarzy

Dariusz Milewski

Abstrakt

The topic of this article is the way king John III Sobieski was presented by some foreign diarists in selected aspects: origin and education, interests in philosophy, command and military glory, participation in the Holy League, election and avarice, description and overall assessment.

Słowa kluczowe: Jan Sobieski, diarists , pamiętnikarze

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.