A Vast Tableau of Migrations: Conclusion

Olivier Forcade,

Rainer Hudemann

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.