Between War and Peace: A Brief Comparison of Polish Refugees’ Administrations in East Africa and Lebanon

Mikołaj Murkociński

Abstrakt

In 1942, Polish civilians started to fl ock into Iran after two years of deportation in the USSR. Many of them found refuge in diff erent territories in Asia, Africa and the Middle East, where the representatives of the Polish government-in-exile were faced with a huge task of administering thousands of refugees, mostly women and children. The aim of the  present article is to highlight the  impact of diff erent refugee policies on the displaced persons’ everyday life through a comparative analysis of two diff erent Polish refugee centers in East African territories and Lebanon. Factors such as the local political context, social composition, as well as the level of autonomy granted to refugees were also crucial in the immediate post-war period, when the Polish refugees had to choose between repatriation and emigration.

Słowa kluczowe: Refugees, World War II, UNRRA, IRO, Poland, Lebanon, Africa
References

Primary Sources

Archiwum Akt Nowych, Warsaw

AAN, 101 Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej Rządu RP (emigracyjnego) w Londynie.

AAN, 104, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej.

AAN, 109, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej.

AAN, 112, Korespondencja i okólniki w sprawach oszczędzania przez uchodźców polskich w Afryce Wschodniej i w Indiach 1943–1944.

Polish Institute and Sikorski Museum, London

PISM, A 11 E 365, Wewnętrzne sprawy placówki.

PISM, A 11 E 537, Uchodźcy: Afryka Wschodnia.

PISM, A 11 E 705, Sprawozdania Placówek: Europa, Australia, Ameryka, Afryka i Azja.

PISM, A 11 E 760, Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Korespondencja z placówkami: Liban.

PISM, A 11 E 761, Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Korespondencja z placówkami: Liban.

PISM, A 11 E 762, Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Korespondencja z placówkami: Liban.

PISM, A 18 7, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej: Protokoły z konferencji Komisji Międzyministerialnej do spraw uchodźczych.

PISM, KOL 380/IVB, Uchodźstwo Polskie w Libanie, „Parada,” styczeń 1946 r., nr 4.

Hoover Institute Library and Archives, Stanford

HILA, 800/42/0/-/235, Telegrams between Ministry and Poland’s foreign representations

HILA, 800/42/0/-/237, Telegrams between Ministry and Poland’s foreign representations.

HILA, 800/42/0/-/245, Telegrams between Ministry and Poland’s foreign representations.

HILA, 800/42/0/-/530, Refugees.

Archives de France, Pierrefi tte (archives of the International Refugees Organization)

IRO, AJ/43/1055, Middle East.

IRO, AJ/43/1056, Middle East. Press

Polak w Libanie, May 1949, RIII no 4/40.

Secondary Sources

Beaupre-Stankiewicz, I., My i Oni, London 1991.

Cohen, D., In War’s Wake: European Refugees in the Postwar Order, Oxford 2011.

Draus, J., Terlecki, R., Polskie szkoły wyższe i instytucje naukowe na emigracji 1939–1945,

Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984.

Gałęzowski, M., Ewakuacja z nieludzkiej ziemi, armia polska w Iranie i w Iraku, Warszawa 2017.

Holian, A., Between National Socialism and Soviet Communism, Displaced Persons in Postwar Germany, Michigan 2011.

Kantak, K., Dzieje uchodźstwa polskiego w Libanie 1943–1950, Beirut 1955.

Kersten, K., Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej, Wrocław 1974.

Kościałkowski, S., Les Polonais et leurs relations avec le Liban à travers les siècles, Beirut 1953.

Pietrzak, J., Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach II wojny światowej. Ośrodki, instytucje, organizacje, Łódź 2012.

Pod cedrami Libanu, eds. B. Redzisz, H. Adamiak-Wagner, H. Chojecka-Szeremet, London 1994.

Salomon, K., Refugees in the Cold War: Toward a New International Refugee Regime in the Early Postwar Era, Lund 1991.

Wróbel, J., Uchodźcy Polscy ze Związku Sowieckiego 1942–1950, Łódź 2003.

Zins, H., Polacy w Afryce Wschodniej, Lublin 1978.

Articles

Audebert, C., Dorai, M., “International Migration in the Twenty-fi rst Century: Towards New Research Perspectives” [in:] Migration in a Globalised World: New Research Issues and Prospects, eds. C. Audebert, M. Dorai, Amsterdam 2010, pp. 203–212 (retrieved from http://www.jstor.org/stable/h.ctt46mwxq.14).

Ciechanowski, J., “Konferencja Generała Sikorskiego w Bejrucie 23 kwietnia 1943,” Zeszyty Historyczne 1985, no. 74, pp. 139–148.

Cohen, D., “Naissance d’une nation : les personnes deplacees de l’apres-guerre, 1945–1951,” Geneses 2000, 38, pp. 56–78; https://doi.org/10.3406/genes.2000.1608 [access: 28.05.2018].

Hilton, L., “Cultural Nationalism in Exile: The Case of Polish and Latvian Displaced Persons,” Historian 2009, no. 71, p. 280–317.

Reinisch, J., “Internationalism in Relief: The Birth (and Death) of UNRRA,” Past and Present 2011, no. 210 (supll. 6), pp. 258–289.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.