Polish Veterans of the Polish Armed Forces in the West: Who Decided to Emigrate to the USA and Canada after World War II – an Oral History Perspective

Kamil Kartasiński

Abstrakt

The aim of this paper is to characterize the generation of Polish veterans of the Polish Armed Forces in the West, who emigrated to the USA and Canada after 1945 in an oral history perspective. The author, using interviews conducted with the veterans, tries to show the motives of emigration to the USA and Canada, the fi rst years of veterans’ life in exile and refl ection that accompanies veterans at the present time. The author of the article tries to recognize and capture the meanings contained in the veterans’ emigre stories,using the oral history workshop on the basis of the analyzed sources.

Słowa kluczowe: Oral history, Polish Armed Forces in the West, emigration
References

Sources

Archive of the Institute of National Remembrance in Katowice.

Literature

Eisler, J., Relacje z perspektywy badacza PRL [in:] Historia mówiona w świetle nauk humanistycznych i społecznych, eds. S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, M. Szumiło, Lublin 2014.

Filipkowski, P., Historia mówiona i wojna. Doświadczenia obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biografi cznej, Wrocław 2010.

Filipkowski, P., Historia mówiona i wojna [in:] Wojna. Doświadczenie i zapis – nowe źródła, problemy, metody badawcze, eds. S. Buryła, P. Rodak, Kraków 2006.

Friszke, A., Machcewicz, P., Habielski, R., Druga wielka emigracja 1945–1990, Warszawa 1999.

Kaczmarek, R., Polacy w Wehrmachcie, Kraków 2010.

Krawiec, J., Od Bachórca do Chicago. Wspomnienia, Warszawa 2015.

Leitgeber, W., Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia w świetle dokumentów brytyjskich [in:] Mobilizacja uchodźstwa do walki politycznej 1945–1990, Londyn 1995.

Łuczak, C., Praca przymusowa Polaków w Trzeciej Rzeszy i na okupowanych przez nią terytoriach innych państw (1939–1945), Poznań 2001.

Niderla, A., Historia mówiona jako metoda badawcza [in:] Historia mówiona w świetle nauk humanistycznych i społecznych, eds. S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, M. Szumiło, Lublin 2014.

Nowak, S., Niechciani generałowie, Warszawa 2018.

Nurek, M., Gorycz zwycięstwa. Los polskich sił zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 1945–1949, Gdańsk 2009.

Pastusiak, L., Polska–Kanada. Kraje odległe a jednak bliskie, Toruń 2002.

Pastusiak, L., Polska–Stany Zjednoczone w latach 1945–1947, Warszawa 1990.

Radomski, J. A., Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945–1951, Kraków 2009.

Siedlecki, J., Losy Polaków w ZSRR w latach 1939–1986, Gdańsk 1990.

Tochman, K., Rozpracowywanie żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie przez komunistyczny aparat represji na wybranych przykładach cichociemnych [in:] Politycznie obcy! Żołnierze Wojska Polskiego w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji i propagandy w latach 1944–1945, eds. B. Polak, P. Skubisz, Szczecin 2011.

Wylęgała, A., Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „Ziem Odzyskanych”, Toruń 2014.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.