Kryzys ziemiaństwa w Galicji Wschodniej na przełomie XIX i XX w. (do 1914 r.)

Magdalena Semczyszyn

Abstrakt

The landowners' crisis in Eastern Galicia at the turn of the 19th and 20th centuries

At the turn of the 19th and 20th centuries, a large part of the landowners in Eastern Galicia experienced a deep crisis. The reason was both economic problems and the social and political conflicts that stemmed from the civilization changes at the time. In addition to the economic crisis and the peasants and socialist movement, the growing Ukrainian national movement has been at the forefront of the problems of landowners. The fear of losing political and material advantage in the Eastern Galicia determined the attitudes of local Polish landowners toward the Ukrainians. The article discusses both social and national conditions that have influenced the crisis, as well as the condition of the landowners and attempts undertaken by them to overcome the growing problems.

Słowa kluczowe: ziemiaństwo, Galicja Wschodnia, ukraiński ruch narodowy, relacje polsko-ukraińskie

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.