Posłowie arcybiskupów gnieźnieńskich do Prus w XV w. Przyczynek do badań nad otoczeniem prymasów Polski w późnym średniowieczu

Łukasz Włodarski

Abstrakt

Delegates of the Gniezno Archbishops to Prussia in the 15th century. Contribution to the study of the inner circle of Polish Primates in the late Middle Ages

This article presents people who delegated messages to Prussia on behalf of the Gniezno Archbishops in the 15th century. Most of them refer to the pontificates of Mikołaj Trąba and Wojciech Jastrzębc, and more precisely to the years 1419 - 1436, while only two of them refer to the second half of the 15th century. Such a state of affairs was probably related to the regulations of the so-called Second Peace of Thorn from 1466, under which Royal Prussia passed under the rule of the Crown. Individual metropolitans of Gniezno used representatives of their families when they were in need of delegations (Mikołaj from Baruchów and Tłuchów, Maciej from Służew), courtiers (Piotr from Mniszków), subordinate to them church and business officials (Kamieński Bernard and Szymon from Staw, non-judicial Poviate Governor of Uniejów [tenutariusz uniejowski] Franciszek from Sąspow) or the clergy of the secular archdiocese of Gniezno (the prelates of the Cathedral Chapter in Gniezno, the canon of Łęczyca Adam from Drzewców, Mikołaj the priest in Pieran). In the light of the presented source material in terms of the number of completed missions, Szymon Maciejowic from Staw definitely stands out, which may indicate his high position in the Archbishop's inner circle.

Słowa kluczowe: Arcybiskupi gnieźnieńscy, średniowiecze, posłowie, Prusy, Zakon Krzyżacki, Gdańsk, Toruń, dwór arcybiskupi

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.