Prace Historyczne,2008, Numer 135

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2008
Redaktor naczelny serii historycznej: Krzysztof Baczkowski
Recenzent: Danuta Quirini-Popławska

Artykuły

Ilość

Łodzie w działaniach oblężniczych na jeziorze. Dwa epizody z czasów Aleksego I Komnena

Prace Historyczne, 2008, Numer 135, s. 7-19
Data publikacji online: 2008

Nieślubne potomstwo władców Europy Środkowej w XIV wieku

Prace Historyczne, 2008, Numer 135, s. 21-28
Data publikacji online: 2008

Łaciński Bliski Wschód w drugiej połowie XIII wieku w Kronice tak zwanego Templariusza z Tyru

Prace Historyczne, 2008, Numer 135, s. 29-51
Data publikacji online: 2008

„Panowie przyrodzeni” a elekcyjność tronu w Polsce średniowiecznej

Prace Historyczne, 2008, Numer 135, s. 53-63
Data publikacji online: 2008

Decyzje średniowiecznych soborów powszechnych w sprawie innowierców

Prace Historyczne, 2008, Numer 135, s. 65-82
Data publikacji online: 2008

Dzieje żubra w Puszczy Białowieskiej

Prace Historyczne, 2008, Numer 135, s. 83-91
Data publikacji online: 2008

Początek formalno-prawnych działań na rzecz publicznej ochrony zdrowia w dziewiętnastowiecznej Anglii

Prace Historyczne, 2008, Numer 135, s. 93-111
Data publikacji online: 2008

Przemiany demograficzne we Lwowie w latach 1829–1938

Prace Historyczne, 2008, Numer 135, s. 113-127
Data publikacji online: 2008

Dziecko w rodzinie krakowskiej w drugiej połowie XIX wieku. Studium demograficzne

Prace Historyczne, 2008, Numer 135, s. 129-147
Data publikacji online: 2008

Władysław Pobóg-Malinowski. Z mojego okienka. W Polsce przed wojną

Prace Historyczne, 2008, Numer 135, s. 149-173
Data publikacji online: 2008

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.