Prace Historyczne,2010, Numer 137

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2010
Redaktor naczelny tomu: Artur Patek
Rada naukowa: Roman Baron (Praga), Olga Gorbaczewa (Mińsk), Mihailo Popović (Wiedeń), Darius Staliunas (Wilno)
Recenzenci artykułu: Krzysztof Baczkowski, Rafał Kosiński, Wojciech Krawczuk, Piotr Mikietyński, Artur Patek, Janusz Pezda, Maciej Salamon, Michał Stachura, Stanisław A. Sroka, Krzysztof Ślusarek, Zdzisław Zblewski
Recenzent tomu: Antoni Cetnarowicz

Artykuły

Ilość

Justynian i początki Słowian. Uwagi na temat teorii Florina Curty

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 11-19
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Kościoły filialne i ich miejsce w organizacji parafialnej średniowiecznych Moraw

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 21-26
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Królestwo Cypru jako obiekt zainteresowań państw śródziemnomorskich w latach 1192–1489. Próba zarysowania problemu

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 27-42
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Das Heroldsbuch des jülich-bergischen Hubertusordens und die Chorfenster von Ehrenstein

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 43-78
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Rozwój drukarstwa w Niderlandach w XVI wieku na przykładzie Antwerpii i rola druku podczas antyhiszpańskiego powstania

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 79-88
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Słowianie południowi w koncepcji wzajemności słowiańskiej Karla Havlíčka Borovskiego

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 89-96
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Między hołdem uwielbienia a programowym dystansem. O krakowskich obchodach setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 97-122
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Instytucja zebrania ogólnego profesorów w państwowych szkołach akademickich II Rzeczypospolitej

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 123-135
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Emigracja ludności żydowskiej z Polski do Izraela w latach 1956–1959. Przyczyny, przebieg wyjazdu, proces adaptacji w nowej ojczyźnie

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 137-151
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Systemy GIS w badaniach historycznych

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 153-171
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Llibre de totes maneres de confits. Księga o różnych sposobach przyrządzania słodyczy – starokataloński zbiór przepisów kulinarnych z XIV wieku

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 175-206
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Kopiści rumuńskich rękopisów z polskiej ziemi

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 209-212
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Ngo Dinh Diem – Winston Churchill Azji czy mandaryn Ameryki? Na marginesie książki Marka Moyara Triumph Forsaken: The Vietnam War 1954–1965

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 213-217
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Omówienia, recenzje, rozbiory

Piotr Augustynowicz, Białostocczyzna w blasku legendy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1926–1939

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 229-231
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Łukasz Burkiewicz, Na styku chrześcijaństwa i islamu. Krucjaty i Cypr w latach 1191–1291

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 233-235
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Hołodomor w pamięci historycznej Ukraińców

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 237-240
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Roman Baron, Między Polską i Czechami. W optyce historyka z Brna

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 241-245
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Sprawozdania

Sprawozdanie z konferencji Intelektualiści w okowach totalitaryzmów. Kontestacja. Kooperacja. Kolaboracja zorganizowanej z okazji 70. rocznicy Sonderaktion Krakau

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 221-222
Data publikacji online: 30 listopada 2010

I Krakowskie Spotkania Źródłoznawcze: Teoria a praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce XVI–XVIII wieku

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 223-225
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.