I Krakowskie Spotkania Źródłoznawcze: Teoria a praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce XVI–XVIII wieku

Adam Perłakowski

Abstrakt

I Krakowskie Spotkania Źródłoznawcze: Teoria a praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce XVI–XVIII wieku (Kraków, 19–20 listopada 2009 roku)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.