Sprawozdanie z konferencji Intelektualiści w okowach totalitaryzmów. Kontestacja. Kooperacja. Kolaboracja zorganizowanej z okazji 70. rocznicy Sonderaktion Krakau

Jakub Maciejewski

Abstrakt

Sprawozdanie z konferencji Intelektualiści w okowach totalitaryzmów. Kontestacja. Kooperacja. Kolaboracja zorganizowanej z okazji 70. rocznicy Sonderaktion Krakau (Kraków, 4–6 listopada 2009 roku)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.