Umowy, formularze

Umowa dla autorów
   
Formularz recenzencki

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.