Recenzenci

Lista recenzentów „Prac Historycznych” w roku 2017

Dr hab. Sławomir Augusiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Prof. dr hab. Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Stefan Bielański (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
Dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Dr hab. Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Czesław Brzoza (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Marian Chachaj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
Dr Danuta Ciesielska (Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie, Polska)
Dr hab. Tadeusz Czekalski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Isabelle Davion (Université Paris-Sorbonne - Paris IV, Francja)
Dr Frédéric Dessberg (Université Paris Sorbonne - Paris I; Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, Francja)
Prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
Prof. dr hab. Mirosław Dymarski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Dr hab. Adam Dziurok, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej, Polska)
Prof. dr hab. Jerzy Eisler (Instytut Historii PAN w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej, Polska)
Prof. dr hab. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr Karin Friedrich (University of Aberdeen, Wielka Brytania)
Prof. dr hab. Henryk Gmiterek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Dr Dawid Golik (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie, Polska)
Dr hab. Ryszard Gryz, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Dr hab. Rafał Hryszko (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Adam Hudek (Instytut Historii Słowackiej Akademii Nauk, Słowacja)
Prof. dr hab. Dariusz Jarosz (Instytut Historii PAN w Warszawie, Polska)
Prof. dr hab. Janusz Kaliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska)
Dr hab. Mirosław Kłusek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska)
Ks. dr hab. Bernard Kołodziej TCh, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Dr Igor Kraszewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Dr hab. Anita Magowska, prof. UM (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska)
Dr Barbara Mędryk (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
Dr hab. Tadeusz Miłkowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Dr hab. Wojciech Mruk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Mirosław Nagielski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii PAN w Warszawie, Polska)
Prof. dr hab. Artur Patek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Maciej Piegdoń (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Janusz Pezda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Jacek Pietrzak (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Dr hab. Jakub Polit (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Marianna Pyrig (Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Ukraina)
Prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)
Dr hab. Jacek Romanek (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie, Polska)
Dr hab. Ryszard Skowron (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Dr hab. Bolesław Sprengel, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Dr hab. Łukasz Sroka, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
Dr hab. Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Pamięci Narodowej, Polska)
Prof. dr hab. Andrzej Szwarc (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Dr Małgorzata Anna Trębska (Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, Polska)
Ks. Dr hab. Andrzej Uciecha (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Prof. dr hab. Marek Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Pamięci Narodowej, Polska)
Dr hab. Tomasz Wiślicz-Iwańczyk (Instytut Historii PAN, Warszawa, Polska)
Dr hab. Jakub Wojtkowiak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Prof. dr hab. Michał Jerzy Zacharias (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
Prof. dr hab. Ales Zaricky (Uniwersytet w Ostrawie, Czechy)
Dr hab. Michał Zwierzykowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Lista recenzentów tomu 143

Prof. dr Christoph Augustynowicz (Universität Wien, Austria)
Prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Jakub Basista (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)
Dr hab. Jacek Bonarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Polska)
Dr hab. Jarosław Cabaj (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)
Dr Jarosław Centek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Prof. dr Marek Jan Chodakiewicz (Institute of World Politics in Washington, DC, USA)
Prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Marek Ferenc (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Maciej Forycki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Prof. dr Piotr S. Górecki (University of California, Riverside, USA)
Dr Magdalena Górska (Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk, Polska)
Dr Karolina Grodziska (Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Polska)
Dr hab. Maksym Iaremenko (Akademia Kijowsko-Mohylańska, Ukraina)
Dr hab. Roman Jurkowski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Doc. dr Petr Kubín (Univerzita Karlova v Praze, Czechy)
Dr Andrzej Link-Lenczowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Beata Możejko, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)
Dr hab. Piotr Oczko (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Prof. dr hab. Artur Patek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Maciej Piegdoń (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Jakub Polit (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Jan Rydel (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Maciej Salamon (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)
Dr hab. Piotr Semków, prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Polska)
Dr hab. Ryszard Skowron (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Jarosław Stolicki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Krzysztof Ślusarek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Stanisław Turlej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Leszek Wierzbicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Dr Michał Wojnowski (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie, Polska)
Dr Przemysław Wywiał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
 

Lista recenzentów tomu 142

Dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Prof. dr hab. Jerzy Borejsza (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polska)
Prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
Prof. dr hab. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)
Dr Tomasz Grabowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Mgr Pavol Jakubec (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)
Dr hab. Rafał Kosiński, prof. UB (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Dr hab. Barbara Kubis, prof. UP (Uniwersytet Opolski, Polska)
Dr Konrad Meus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
Dr hab. Jarosław Moklak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Janusz Pezda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Jacek Piotrowski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Dr hab. Jakub Polit (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Oleh Razyhrayev (Wołyński Narodowy Uniwersytet w Łucku, Ukraina)
Prof. dr hab. Maciej Salamon (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Polska)
Prof. dr hab. Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Dr Bronisław Szubelak (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska)
Prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
Dr hab. Piotr Wróbel (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Lista recenzentów tomu 141:

Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Roman Baron (Historický ústav Akademie věd ČR, Praha, Czechy)
Marian Bendza (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT), Polska)
Jacek Bonarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Julian Dybiec (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Polska)
Marek Ferenc (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Leszek Hońdo (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Paweł Janiszewski (Instytut Historyczny Uniwersyteteu Warszawskiego, Polska)
Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Zigmantas Kiaupe (Vilniaus Universitetas, Litwa)
Marek D. Kowalski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Florian Kührer-Wielach (Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany)
Robert Litwiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Marian Mudry (Lwów)
Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Mateusz Rodak (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polska)
Dariusz Rolnik (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Maciej Salamon (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)
Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Jarosław Stolicki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Professor Emeritus, Polska)
Anna Straszewska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Polska)
Stanisław Turlej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Robert Wiśniewski (Instytut Historyczny Uniwersyteteu Warszawskiego, Polska)
Oleg Zhernokleiev (Vasyl Stefanyk PreCarpathian National University, Ukraine)

Lista recenzentów tomu 140

Adamczyk Arkadiusz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Aleksandrowicz Tadeusz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Ciesielski Tomasz (Uniwersytet Opolski, Polska)
Czekalski Tadeusz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Kaleta Petr (Univerzita Karlova v Praze, Czechy)
Kałwa Dobrochna (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Krawczuk Wojciech (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Kuras Katarzyna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Markiewicz Mariusz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Mikietyński Piotr(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Nawrot Dariusz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Perłakowski Adam (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Quirini-Popławska Danuta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Salamon Maciej (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)
Stolicki Jarosław (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Professor Emeritus, Polska)
Smoliński Aleksander (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Ślusarek Krzysztof (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Vaculik Jaroslav (Masaryk University, Czechy)

Lista recenzentów współpracujących tomu 139 >>

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.