Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”.
Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze, między innymi, z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych.
Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MNISW: 15
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, Numer 145 (3)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Opublikowano online: 11 września 2018

Artykuły

Ilość

Le culte médiéval de saint Venceslas et de saint Adalbert en Europe centrale

Prace Historyczne, Numer 145 (3), s. 397–427
Data publikacji online: 11 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.020.8482

Średniowieczny kult św. Stanisława poza granicami Polski (ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej)  

Prace Historyczne, Numer 145 (3), s.  429–451
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.021.8483

Sancta Adwigis ... mulier fortis ... e stirpe generosa – Aspekte der Hedwigsverehrung im Mittelalter

Prace Historyczne, Numer 145 (3), s. 453–471
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.022.8484

Plutarch o greckich i rzymskich żołnierzach

Prace Historyczne, Numer 145 (3), s. 473–487
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.023.8485

Konflikty o Sirmium w dobie upadku państwa Ostrogotów (526–535)

Prace Historyczne, Numer 145 (3), s. 489–504
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.024.8486

Confiseries et diplomatie dans les colonies de la République de Gênes sur la mer Noire à la fin du Moyen Âge

Prace Historyczne, Numer 145 (3), s. 505–515
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.025.8487

Krakowskie Towarzystwo Wsparcia Biednych Chłopców Starozakonnych. Studium z dziejów opieki nad młodzieżą żydowską w autonomicznej Galicji

Prace Historyczne, Numer 145 (3), s. 517–535
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.026.8488

Problem internowania 2. Dywizji Strzelców Pieszych w polsko-szwajcarskich stosunkach dyplomatycznych w latach 1940–1941

Prace Historyczne, Numer 145 (3), s. 537–554
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.027.8489

Niedoszła abdykacja cesarza Shōwa po II wojnie światowej

Prace Historyczne, Numer 145 (3), s. 555–578
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.028.8490

Główne kierunki działalności Ligi Kobiet w Polsce Ludowej do 1975 roku (ze szczególnym uwzględnieniem województwa białostockiego)

Prace Historyczne, Numer 145 (3), s. 579–601
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.029.8491

Angielskie rachunki celne z XIV wieku. Edycja źródłowa

Prace Historyczne, Numer 145 (3), s. 603–631
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.030.8492

Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Stefan Bielański,  Małgorzata Kiwior-Filo (a cura di), Il Commento di Konstanty Grzybowski  a il Principe di Niccolò Machiavelli. Saggi e studi, Księgarnia Akademicka,  Kraków 2015, ss. 166

Prace Historyczne, Numer 145 (3), s. 633–640
Data publikacji online: 14 września 2018

Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa  Cieszyńskiego (1918–1920), wyd. Edward Długajczyk i Miłosz Skrzypek, „Bibliotheca Tessinensis”, VIII, „Series Polonica”, 5, Cieszyn 2016, część I, ss. 524;  część II: Dokumenty dodatkowe, ss. 414

Prace Historyczne, Numer 145 (3), s. 641–644
Data publikacji online: 14 września 2018

Brunatna kołysanka. Historie uprowadzonych dzieci, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2017, ss. 358

Prace Historyczne, Numer 145 (3), s. 645–649
Data publikacji online: 14 września 2018

Konferencja naukowa 1967: The Search for Peace. Vietnam Center and Archive  & Institute for Peace and Conflict, Lubbock, Teksas, 27–29 kwietnia 2017 roku

Prace Historyczne, Numer 145 (3), s. 651–653
Data publikacji online: 14 września 2018

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miasta Galicji w dobie przemian polityczno-ustrojowych w latach 1772–1867. Przestrzeń – społeczeństwo – władza”, Kraków, 23 listopada 2017 roku

Prace Historyczne, Numer 145 (3), s.  655–656
Data publikacji online: 14 września 2018

Postscriptum do artykułu o polskich grobach żołnierskich na Malcie

Prace Historyczne, Numer 145 (3), s. 657–660
Data publikacji online: 14 września 2018

Profesor Edward Potkowski (10 maja 1934 – 31 lipca 2017)

Prace Historyczne, Numer 145 (3), s. 661–664
Data publikacji online: 14 września 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.