Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”.
Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze, między innymi, z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych.
Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MNISW: 40 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), Studia o Janie III Sobieskim i jego polityce. Prace poświęcone pamięci profesora Zbigniewa Wójcika

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Opublikowano online: 2019

Artykuły

Ilość

Polityka brandenburska Jana III Sobieskiego

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 307–318
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.014.9910

Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1672–1699

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 319–329
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.015.9911

W poszukiwaniu sojuszników? Rola Chanatu Krymskiego i Persji w polityce Jana III Sobieskiego wobec Imperium Osmańskiego (1674–1696)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 331–345
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.016.9912

Jan III Sobieski wobec księstw rumuńskich i powstania węgierskiego

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 347–362
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.017.9913

Metody działań Jana III Sobieskiego w polityce wewnętrznej do roku 1679

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 363–379
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.018.9914

Parlamentaryzm doby Jana III Sobieskiego

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 381–397
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.019.9915

Jan III Sobieski wobec Cerkwi prawosławnej i unickiej

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 399–415
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.020.9916

Dlaczego propaganda polityczna Jana III Sobieskiego nie mogła być skuteczna?

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 417–432
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.021.9917

Jan Sobieski w oczach cudzoziemskich pamiętnikarzy

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 433–448
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.022.9918

Jan III Sobieski pod Wiedniem w literackim świadectwie epoki (rekonesans)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 449– 459
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.023.9919

Perspektywy badań historyczno-wojskowych czasów Jana III Sobieskiego

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 461–479
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.024.9920

Patronat wojskowy Jana Sobieskiego w latach 1667–1696. Rola, znaczenie, postulaty badawcze

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 481–493
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.025.9921

Najtrudniejsze lata wielkiego wodza? Jan III Sobieski a wysiłek wojenny Rzeczypospolitej w latach 1690–1696

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 495–508
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.026.9922

Rola Marii Kazimiery w stosunkach polsko-francuskich w czasach panowania Jana III Sobieskiego

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 509–516
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.027.9923

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.