Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”.
Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze, między innymi, z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych.
Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MNISW: 15
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), Między murami miasta i ścianami koszar - garnizony i historia miejska na przestrzeni dziejów

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Opublikowano online: 23 października 2018

Artykuły

Ilość

Castra et canabae legionis. Organizacja przestrzeni i administracja cywilnych osiedli przy rzymskich obozach legionowych

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 665–683
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.031.8746

Zagospodarowanie terenu za murami rzymskich fortów w Taurydzie. Na przykładzie stanowisk w Bałakławie-Kadykowce oraz na przylądku Aj-Todor

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 685–704
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.032.8747

The besieged: Role and place of civilian population during a siege as presented in military treatises of Late Antiquity

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 705–719
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.033.8748

„Garnizony rozproszone”? Kilka uwag o terenach grupowania i mobilizacji armii wandalskiej na tle pozostałych germańskich śródziemnomorskich „królestw sukcesyjnych” w V i VI wieku

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 721–735
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.034.8749

Twierdza Asemus w V–VI wieku

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 737–754
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.035.8750

Belizariusz i rzymianie. Mieszkańcy Wiecznego Miasta a garnizon bizantyński w czasie oblężenia miasta przez Witigesa (537–538)

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 755–774
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.036.8751

Twierdza ponad miastem, czyli o wpływie garnizonu na życie Srebrnej Góry w okresie fryderycjańskim (1775–1807)

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 775–790
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.037.8752

Wojsko a ludność cywilna na przykładzie garnizonu krakowskiego w dobie napoleońskiej

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 791–803
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.038.8753

Wzajemne relacje między wojskiem a społeczeństwem w galicyjskim garnizonie przełomu XIX i XX wieku na przykładzie Tarnowa

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 805–821
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.039.8754

„Godzina Marsa” w Alzacji. Afera Zabern 1913/1914

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 823–840
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.040.8755

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.