Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”.
Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze, między innymi, z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych.
Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MNISW: 15
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Opublikowano online: 5 kwietnia 2017

Artykuły

Ilość

Polacy galicyjscy, czy Polacy w Galicji – refleksje na temat przeobrażeń tożsamości polskiej w zaborze austriackim

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 215–232
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.012.6255

Primum non nocere…? Tożsamość zwolenników orientacji austro-polskiej w okresie pierwszej wojny światowej

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 233–253
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.013.6256

Kwestia tożsamości wśród ruskich elit politycznych w Galicji

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 255–275
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.014.6257

Rusini galicyjscy drugiej połowy XIX – początku XX wieku między ukraińskim a wszechruskim wariantem tożsamości narodowej

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 277–302
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.015.6258

Przypadek gente Rutheni, natione Poloni w Galicji

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 303–322
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.016.6259

Żydzi galicyjscy w poszukiwaniu nowej tożsamości

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 323–333
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.017.6260

Tożsamość Ormian w Galicji

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 335–355
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.018.6261

Tożsamość narodowa żołnierzy armii austro-węgierskiej

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 357–370
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.019.6262

Poczucie tożsamości mieszkańców małego miasta galicyjskiego (w drugiej połowie XIX wieku)

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 371–383
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.020.6263

Drobna szlachta w Galicji – problem tożsamości społecznej

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 385–400
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.021.6264

Świadomość chłopów w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku. Zarys problemu

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 401–411
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.022.6265

„Dwie dusze” – czyli ewolucja tożsamości społecznej i narodowej  ludności chłopskiej Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 413–426
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.023.6266

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.