Principia Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej

Redaktor naczelny: Arkadiusz Chrudzimski

PRINCIPIA - Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej są czasopismem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego wydawanym w sposób ciągły od 1990 roku. Czasopismo publikuje oryginalne i nowatorskie artykuły z zakresu filozofii i socjologii. 

ISSN 0867-5392
e-ISSN 2084-3887
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Principia, 2018, Tom 65

Redaktor naczelny: Krzysztof Guczalski
Opublikowano online: 2018

Artykuły

Ilość

Moral Intuitions of Promise Keeping

Principia, 2018, Tom 65, s. 5-33
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.010.10869

Heuristics and the Problem of Pure Economics Loss

Principia, 2018, Tom 65, s. 35-47
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.001.9884

The Moral Status of Helping and the Identified Victim Effect

Principia, 2018, Tom 65, s. 49-68
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.002.9885

The Identified Victim Effect - Utilitarian Analysis and Policy Recommendations

Principia, 2018, Tom 65, s. 69-89
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.003.9886

Promises to Unidentified Individuals

Principia, 2018, Tom 65, s. 91-111
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.004.9887

Truisms, Heuristics and the Concept of Law

Principia, 2018, Tom 65,
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.005.9888

Agency in Legal Institutions: Dispositionism and Situationism

Principia, 2018, Tom 65,
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.006.9889

The epistemology of law in the light of the metaphysical legitimation of law

Principia, 2018, Tom 65,
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.007.9890

The Metaphorical Aspect of Hans Kelsen’s Pure Theory of Law

Principia, 2018, Tom 65,
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.008.9891

The Aristotelian Theory of Adjudication from the Perspective of Dual Process Theory

Principia, 2018, Tom 65,
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.009.10868