Principia Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej

Redaktor naczelny: Krzysztof Guczalski

PRINCIPIA - Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej są czasopismem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego wydawanym w sposób ciągły od 1990 roku. Czasopismo publikuje oryginalne i nowatorskie artykuły z zakresu filozofii i socjologii. 

ISSN 0867-5392
e-ISSN 2084-3887
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Principia, 2015, Tom 61-62, Filozofia prawa

Redaktor naczelny: Krzysztof Guczalski
Opublikowano online: 2016

Artykuły

Ilość

O formule Radbrucha

Principia, 2015, Tom 61-62,
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843887PI.15.001.5530

Metafizyka pozytywizmu prawniczego

Principia, 2015, Tom 61-62, s. 19-40
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843887PI.15.002.5531

O pewnych aporiach normatywnej teorii wykładni prawa

Principia, 2015, Tom 61-62,
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843887PI.15.003.5532

Ewolucja i osobliwość. Pojęcie prawa według Emmanuela Lévinasa

Principia, 2015, Tom 61-62,
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843887PI.15.004.5533

Prawo po śmierci boga. Prawoznawstwo a niektóre konstatacje współczesnej filozofii

Principia, 2015, Tom 61-62,
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843887PI.15.005.5534

Ważenie wartości w prawie a problem ich absolutności i relatywności

Principia, 2015, Tom 61-62, s. 107-122
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843887PI.15.006.5535

Osoba fizyczna czy człowiek? Kilka refleksji na temat podmiotu prawa

Principia, 2015, Tom 61-62,
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843887PI.15.007.5536

Konkretyzacja norm praw człowieka. Propozycje możliwych kierunków rozwiązań

Principia, 2015, Tom 61-62,
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843887PI.15.008.5537

Precedens sądowy w świetle ewolucji brytyjskiego pozytywizmu prawniczego

Principia, 2015, Tom 61-62, s. 159-176
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843887PI.15.009.5538

Prawo pozytywne – faktyczność i obowiązywanie – przemoc i przymus

Principia, 2015, Tom 61-62, s. 177-203
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843887PI.15.010.5539

Krytyczny pozytywizm prawniczy Kaarlo Tuoriego

Principia, 2015, Tom 61-62,
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843887PI.15.011.5540

Critical Remarks on Alf Ross’s Probabilistic Concept of Validity

Principia, 2015, Tom 61-62, s. 225-237
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843887PI.15.013.5542

Spory prawnicze a pragmatyczność teorii prawa

Principia, 2015, Tom 61-62, s. 239-262
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843887PI.15.014.5543

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line