Principia Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej

Redaktor naczelny: Krzysztof Guczalski

PRINCIPIA - Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej są czasopismem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego wydawanym w sposób ciągły od 1990 roku. Czasopismo publikuje oryginalne i nowatorskie artykuły z zakresu filozofii i socjologii. 

ISSN 0867-5392
e-ISSN 2084-3887
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Principia, 2017, Tom 64

Redaktor naczelny: Krzysztof Guczalski
Opublikowano online: 2018

Artykuły

Ilość

The Populist Challenge to Political Legitimacy: A Crisis of Social Validation and Grounding

Principia, 2017, Tom 64, s. 5-45
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843887PI.17.001.9273

Dismantling Normativism

Principia, 2017, Tom 64, s. 47-84
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843887PI.17.002.9274

Obrona deskrypcyjnej teorii odniesienia nazw. Część II. Odpowiedź na argumenty semantyczne Kripkego

Principia, 2017, Tom 64, s. 85-112
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843887PI.17.003.9275

Transcendencja w immanencji: mit zachodniego indywidualizmu

Principia, 2017, Tom 64, s. 113-158
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843887PI.17.004.9276

O legitymizacji prawa (władzy) na przykładzie tzw. sporu o Trybunał Konstytucyjny

Principia, 2017, Tom 64, s. 159-205
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843887PI.17.005.9277

O teorii interpretacji Donalda Davidsona raz jeszcze

Principia, 2017, Tom 64, s. 207-229
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843887PI.17.006.9278

Udoskonalanie gatunku ludzkiego − problemy definicyjne i argumentacyjne

Principia, 2017, Tom 64, s. 231-261
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843887PI.17.007.9279

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line