Poza zasadą różnorodności, czyli czemu służy krytyka spekulatywna

Mariusz Ferenc

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line