Principia,2014, Tom 59-60

Redaktor naczelny: Jan Hartman
Rok wydania: 2014

Artykuły

Ilość

Muzyczność: od mitu i rytuału do mitu jaźni

Principia, 2014, Tom 59-60, s. 5-45
Data publikacji online: 20 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843887PI.14.001.2971

Między autonomią podmiotu a determinizmem społecznym. Konstruktywizm D. Coppa i rola teorii społecznych we współczesnej metaetyce

Principia, 2014, Tom 59-60, s. 47-66
Data publikacji online: 20 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843887PI.14.002.2972

Moore i semantyczna autonomia etyki

Principia, 2014, Tom 59-60, s. 67-81
Data publikacji online: 20 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843887PI.14.003.2973

Nihilizm i relatywizm moralny

Principia, 2014, Tom 59-60, s. 83-100
Data publikacji online: 20 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843887PI.14.004.2974

Dobro jako powszechnik

Principia, 2014, Tom 59-60, s. 101-114
Data publikacji online: 20 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843887PI.14.005.2975

Sztuka jako miejsce sporu między Nietzschem a Heglem

Principia, 2014, Tom 59-60, s. 115-127
Data publikacji online: 20 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843887PI.14.006.2976

Relacja substancjalności wobec idei absolutnej w systemie Hegla

Principia, 2014, Tom 59-60, s. 129-151
Data publikacji online: 20 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843887PI.14.007.2977

O przejrzystej ekspozycji, alienacji i pasożytniczym języku: Wittgenstein i Marks

Principia, 2014, Tom 59-60, s. 153-170
Data publikacji online: 20 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843887PI.14.008.2978

Jak dalece wczesny Wittgenstein był solipsystą?

Principia, 2014, Tom 59-60, s. 171-196
Data publikacji online: 20 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843887PI.14.009.2979

Gramatyczna kooperacja a kooperatywna gramatyka. Wyjaśnienie Petera Gärdenforsa

Principia, 2014, Tom 59-60, s. 197-228
Data publikacji online: 20 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843887PI.14.010.2980

Widmo kontroli od Kartezjusza do Marksa

Principia, 2014, Tom 59-60, s. 229-244
Data publikacji online: 20 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843887PI.14.011.2981

Antropocentryzm optymistyczny Aleksandra Hercena

Principia, 2014, Tom 59-60, s. 245-255
Data publikacji online: 20 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843887PI.14.012.2982 Jacek

Pojęcie upośledzenia

Principia, 2014, Tom 59-60, s. 257-278
Data publikacji online: 20 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843887PI.14.013.2983

CSR i Milton Friedman. Opowieść wigilijna i zły kapitalista

Principia, 2014, Tom 59-60, s. 279-312
Data publikacji online: 20 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843887PI.14.014.2984

Problem samoidentyfikacji podmiotu na przykładzie eksperymentów RHI, FBI, BSI

Principia, 2014, Tom 59-60, s. 313-327
Data publikacji online: 20 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843887PI.14.015.2985

Ontologicznie zorientowana teoria literatury

Principia, 2014, Tom 59-60, s. 329-345
Data publikacji online: 20 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843887PI.14.016.2986

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line