Promises to Unidentified Individuals

Szymon Osmola

Abstrakt

Promises to Unidentified Individuals

Summary

Is it possible to make a binding promise to an unidentified individual, i.e. an individual whose identity is unknown to a promisor? The answer to this question seems to be negative, regardless of the philosophical theory of promises one decides to adopt. Particular autonomy theories consider promises to be one of the tools for enhancing morally valuable relationships through recognizing another party's particular personality, which enables individuals to live a better life. The generic autonomy theories consider promises to be a tool facilitating cooperation between strangers. The utilitarian theories consider the practice of promising to be a tool for increasing social welfare. The premises of each of these theories seem to rule out the possibility of promises to unidentified individuals. Accordingly, reflections on this topic may some shed light on some problems related to the issue of the identifiability effect, which is widely discussed in the psychological literature.

Keywords: promise, identified, statistical, identifiability effect, autonomy

Obietnice składane osobom niezidentyfikowanym

Streszczenie

Czy możliwe jest złożenie wiążącej obietnicy osobie niezidentyfikowanej, to jest osobie, której tożsamość jest składającemu obietnicę nieznana? Odpowiedź na to pytanie wydaje się negatywna, niezależnie od tego, jaką filozoficzną teorię obietnic wyznajemy. Teorie autonomii partykularnej uznają obietnice za jeden ze sposobów nawiązywania moralnie wartościowych relacji poprzez wzajemne rozpoznawanie się autonomicznych i unikalnych podmiotów, co pozwala na prowadzenie lepszego życia. Zwolennicy teorii autonomii uniwersalnej uznają obietnice za narzędzie pozwalające na współpracę pomiędzy obcymi jednostkami. Teorie utylitarystyczne uznają praktykę obiecywania za jeden z instrumentów przyczyniających się do zwiększenia dobrobytu społecznego. Założenia każdej z tych teorii zdają się wykluczać możliwość złożenia skutecznej obietnicy osobie niezidentyfikowanej. Rozważania nad tytułową kwestią mogą również przyczynić się do wyjaśnienia pewnych problemów związanych z szeroko dyskutowanym w literaturze psychologicznej efektem identyfikowalności.

Słowa kluczowe: obietnica, zidentyfikowane, statystyczne, efekt identyfikowalności, autonomia

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line