Moral Intuitions of Promise Keeping

Florian Ederer,

Alexander Stremitzer

Abstrakt

Moral Intuitions of Promise Keeping

Promises are a pervasive and important feature of real-world economic exchange situations. We investigate lay people’s intuitions of promise keeping. We study the effect of mutual promises, the dynamic of promising and performance over time, the effect of continuous as opposed to binary performance decisions, the effect of income, and the role the receipt of a promise plays on promise-keeping. Assuming that law serves as a backstop of moral intuitions, our results cast some light on the mutuality requirement, the doctrine of substantial performance, doctrines of divisible obligations, and doctrines of contract formation.

Keywords: contracts, promises, moral intuitions, mutuality, law

JEL-Classification: K12, A13, C91, C72

Intuicje moralne na temat dotrzymywania obietnic

Składanie obietnic jest powszechnym i istotnym zjawiskiem w realnych sytuacjach obrotu gospodarczego. W niniejszym artykule badamy intuicje laików na temat dotrzymywania obietnic. Śledzimy efekt wzajemnych przyrzeczeń, dynamikę składania i spełniania obietnic na przestrzeni czasu. Badamy zagadnienie rozciągniętego w czasie spełniania obietnic w przeciwieństwie do pojedynczych, wzajemnych decyzji; badamy wpływ wysokości dochodu i to, jaką rolę odgrywa fakt uzyskania obietnicy w jej dotrzymaniu. Zakładając, że prawo jest narzędziem wspierania intuicji moralnych, rezultaty naszych badań rzucają światło na wymóg wzajemności, na teorię zasadniczego spełnienia, podzielności zobowiązań i na teorię zawierania umów.

Słowa kluczowe: umowy, obietnice, intuicje moralne, wzajemność, prawo
References

Bellemare, Charles, Alexander Sebald, and Martin Strobel. 2011. “Measuring the Willingness to Pay to Avoid Guilt: Estimation Using Equilibrium and Stated Belief Models.” Journal of Applied Econometrics 26 (3): 437–453.

Charness, Gary, and Martin Dufwenberg. 2006. “Promises and Partnership.”Econometrica 74 (6): 1579–1601.

Charness, Gary, and Martin Dufwenberg. 2010. “Bare Promises: An Experiment.” Economics Letters 107 (2): 281–283.

Che, Yeon-Koo, and Donald B. Hausch. 1999. “Cooperative Investments and the Value of Contracting.” American Economic Review 89 (1): 125–147.

Ederer, Florian, and Alexander Stremitzer. 2017. “Promises and Expectations.” Games and Economic Behavior 106: 161–178.

Ellingsen, Tore, Magnus Johannesson, Sigve Tjøtta, and Gaute Torsvik. 2010. “Testing Guilt Aversion.” Games and Economic Behavior 68 (1): 95–107.

Farnsworth, E. Allan. 2004. Contracts. 4th ed. New York: Aspen Publisher.

Fischbacher, Urs. 2007. “Z-Tree: Zurich Toolbox for Ready-Made Economic Experiments.” Experimental Economics 10 (2): 171–178.

Fischer, Donald G., and Carol Fick. 1993. “Measuring Social Desirability: Short Forms of the Marlowe-Crowne Social Desirability Scale.” Educational and Psychological Measurement 53 (2): 417–424.

Frederick, Shane. 2005. “Cognitive Reflection and Decision Making.”Journal of Economic Perspectives 19 (4): 25–42.

Mischkowski, Dorothee, Rebecca Stone, and Alexander Stremitzer. 2019. “Promises, Expectations, and Social Cooperation.” Journal of Law & Economics, forthcoming.

Myerson, Roger B., and Mark A. Satterthwaite. 1983. “Efficient Mechanisms for Bilateral Trading.” Journal of Economic Theory 29 (2): 265–281.

Regner, Tobias, and Nicole S. Harth. 2014. “Testing Belief-Dependent Models.” Max-Planck Institute of Economics Jena Working Paper.

Reuben, Ernesto, Paola Sapienza, and Luigi Zingales. 2009. “Is Mistrust Self-Fulfilling?” Economics Letters 104 (2): 89–91.

Shiffrin, Seana Valentine. 2008. “Promising, Intimate Relationships, and Conventionalism.” Philosophical Review 117 (4): 481–524.

Stone, Rebecca, and Alexander Stremitzer. 2020. “Promises, Reliance, and Psychological Lock-In.” Journal of Legal Studies, forthcoming.

Vanberg, Christoph. 2008. “Why Do People Keep Their Promises? An Experimental Test of Two Explanations.” Econometrica 76 (6):1467–1480.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line