Moral Intuitions of Promise Keeping

Florian Ederer,

Alexander Stremitzer

Abstrakt

Promises are a pervasive and important feature of real-world economic exchange situations. We investigate lay people’s intuition of promise keeping. We study the effect of mutual promises, the dynamic of promising and performance over time, the effect of continuous as opposed to binary performance decisions, the effect of income, and the role the receipt of a promise plays on promise-keeping. Assuming that law serves as a backstop of moral intuitions, our results cast some light on the mutuality requirement, on the doctrine of substantial performance, doctrines of divisible obligations, and doctrines of contract formation.

Keywords: contracts, promises, moral intuition, law

Intuicje moralne na temat dotrzymywania obietnic

Składanie obietnic jest powszechnym i istotnym zjawiskiem w codziennym obrocie gospodarczym. W niniejszym artykule badamy intuicje laików na temat dotrzymywania obietnic. Rozważamy efekt wzajemnych obietnic, dynamikę ich składania i spełniania na przestrzeni czasu. Badamy zagadnienie dotrzymywania obietnic rozciągniętego w czasie, w przeciwieństwie do ich jednorazowego, wzajemnego spełnienia; wpływ wielkości dochodu i to, jaką rolę odgrywa fakt uzyskania obietnicy w ich dotrzymywaniu. Zakładając, że prawo jest narzędziem wspierania intuicji moralnych, rezultaty naszych badań rzucają światło na wymóg wzajemności, na teorie zasadniczego spełnienia, podzielności zobowiązań i na teorię zawierania umów.

Słowa kluczowe: umowy, obietnice, intuicje moralne, prawo

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line