Artykuły

Ilość

Moral Intuitions of Promise Keeping

Principia, 2018, Tom 65,
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.010.10869

Heuristics and the Problem of Pure Economics Loss

Principia, 2018, Tom 65,
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.001.9884

The Moral Status of Helping and the Identified Victim Effect

Principia, 2018, Tom 65,
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.002.9885

The Identified Victim Effect - Utilitarian Analysis and Policy Recommendations

Principia, 2018, Tom 65,
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.003.9886

Promises to Unidentified Individuals

Principia, 2018, Tom 65,
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.004.9887

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line