Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Krzysztof Guczalski

Redaktorzy
Steffen Huber, Jacek Rabus, Leszek Wroński

Redaktor założyciel
Jan Hartman


WYDAWCA
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków

te. +48 12 631 18 80
e-mail: redakcja@wuj.pl

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line