Indeksacja w bazach danych

ERIH Plus

Central and Eastern European  Online Library
 
CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Index Copernicus ICV 2016 97.98

ProQuest Central

EBSCO Publishing

Zeitschriftendatenbank (ZDB)

WorldCat


 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line