Progress Journal of young researchers

Redaktor naczelny: Dominik Bień
Sekretarz redakcji: Sylwia Dudkowska-Kafar

Progress jest czasopismem Uniwersytetu Gdańskiego proponującym swoim czytelnikom tematy z szerokiego spektrum dyscyplin nauki. Czasopismo jest półrocznikiem, w którym publikowane są artykuły naukowe, recenzje, wywiady, sprawozdania z konferencji. Systematycznie przypominane są wydarzenia z historii Uniwersytetu Gdańskiego. Progress pragnie skupić na swoich łamach zarówno młodych naukowców  jak i autorytety z różnych dyscyplin. Nie tylko teoretyków ale również tych, których badania znajdą zastosowanie praktyczne. Tym samym odbiorcami Progressu są studenci zainteresowani ścieżką naukową, doktoranci chcący rozwijać swoją karierę naukową oraz pracownicy naukowo - dydaktyczni.

ISSN 2543-8638
e-ISSN 2543-9928
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Progress, 2018, Numer 3

Redaktor naczelny: Dominik Bień
Sekretarz redakcji: Sylwia Dudkowska-Kafar
Opublikowano online: 26 czerwca 2018

Artykuły

Ilość

Historia morska i rzeczna

Progress, 2018, Numer 3, s. 7-8
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.001.8499

NAUKOWE. HISTORIA MORSKA I RZECZNA

Żegluga śródlądowa w Królestwie Polskim (1815–1830) a polityka gospodarcza ministra skarbu, księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego

Progress, 2018, Numer 3, s. 9-25
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8499

Admirał Cornelis Tromp a rozwój taktyki liniowej

Progress, 2018, Numer 3, s. 26-35
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8500

Bulwary nadwiślańskie na łamach prasy warszawskiej w okresie międzywojennym

Progress, 2018, Numer 3, s. 36-60
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8501

Marina el-Alamein: miasto portowe grecko-rzymskiego Egiptu

Progress, 2018, Numer 3, s. 61-68
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8502

Służba w Women’s Royal Naval Service a pozycja kobiet w społeczeństwie brytyjskim podczas II wojny światowej

Progress, 2018, Numer 3, s. 69-80
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8503

NAUKOWE. VARIA

Radio wobec zjawiska sieciowania i formatowania

Progress, 2018, Numer 3, s. 81-92
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8504

Wybrane rodzaje przestępczości w przestrzeni Gdańska w latach 2013–2015

Progress, 2018, Numer 3, s. 93-102
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8505

Konstrukcja, charakter prawny i rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne

Progress, 2018, Numer 3, s. 103-131
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8506

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie ze spotkania „Kobiety w nauce”

Progress, 2018, Numer 3, s. 132-141
Data publikacji online: 26 czerwca 2018

HISTORIA UG

Informacja z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie na temat sytuacji po wydarzeniach marcowych

Progress, 2018, Numer 3, s. 142-147
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8507

ORGANIZACJA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Włączenie studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego do pełnego uczestnictwa w społeczności akademickiej na przykładzie projektu „Przyjazny Uniwersytet” realizowanego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Progress, 2018, Numer 3, s. 148-160
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8508

Kryteria stypendialne i działalność Komisji Stypendialnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Progress, 2018, Numer 3, s. 161-176
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8509

RECENZJE

Kalaallit Nunaat? Suu, ajunngilaq! Two New Books on Greenland in Polish

Progress, 2018, Numer 3, s. 177-182
Data publikacji online: 26 czerwca 2018

WYWIAD

Z dr. Danielem Czerwińskim, autorem książki Pierwsza dekada. Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945–1956, rozmawia Piotr Syczak

Progress, 2018, Numer 3, s. 183-187
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8510