Progress Journal of young researchers

Redaktor naczelny: Dominik Bień
Sekretarz redakcji: Sylwia Dudkowska-Kafar

Progress jest czasopismem Uniwersytetu Gdańskiego proponującym swoim czytelnikom tematy z szerokiego spektrum dyscyplin nauki. Czasopismo jest półrocznikiem, w którym publikowane są artykuły naukowe, recenzje, wywiady, sprawozdania z konferencji. Systematycznie przypominane są wydarzenia z historii Uniwersytetu Gdańskiego. Progress pragnie skupić na swoich łamach zarówno młodych naukowców  jak i autorytety z różnych dyscyplin. Nie tylko teoretyków ale również tych, których badania znajdą zastosowanie praktyczne. Tym samym odbiorcami Progressu są studenci zainteresowani ścieżką naukową, doktoranci chcący rozwijać swoją karierę naukową oraz pracownicy naukowo - dydaktyczni.

ISSN 2543-8638
e-ISSN 2543-9928
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Progress, 2017, Numer 1

Redaktor naczelny: Dominik Bień
Sekretarz redakcji: Sylwia Dudkowska-Kafar
Opublikowano online: 27 marca 2017

Artykuły

Ilość

Kategoria jednoznaczności i wieloznaczności przekazu

Progress, 2017, Numer 1,
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.014.7151

Słowo wstępu

Progress, 2017, Numer 1,
Data publikacji online: 27 marca 2017

Od Redaktora naczelnego

Progress, 2017, Numer 1,
Data publikacji online: 27 marca 2017

NAUKOWE

O artykule naukowym słów kilka

Progress, 2017, Numer 1, s. 13-21
Data publikacji online: 27 marca 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.001.6507

Transformacja gospodarcza jako marginalizacja. Gospodarcze i społeczne skutki polskiego czasu przemian

Progress, 2017, Numer 1, s. 22-35
Data publikacji online: 27 marca 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.002.6508

Zarzut redukcjonizmu w kontekście relacji biologia–socjologia

Progress, 2017, Numer 1, s. 37-49
Data publikacji online: 27 marca 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.003.6509

Modele uprawiania socjologii w ujęciu Michaela Burawoya a rola socjologa w społeczeństwie

Progress, 2017, Numer 1, s. 50-60
Data publikacji online: 27 marca 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.004.6510

Osobliwości sieci społecznych. Networking w procesie poszukiwania pracy

Progress, 2017, Numer 1, s. 61-69
Data publikacji online: 27 marca 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.005.6511

Metoda DEA w pomiarze efektywności pracowników biur rachunkowych

Progress, 2017, Numer 1, s. 70-83
Data publikacji online: 27 marca 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.006.6512

Komunikacja miejska w obsłudze obiektów turystycznych i rekreacyjnych

Progress, 2017, Numer 1,
Data publikacji online: 27 marca 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.007.6513

HISTORIA UG

WSHM – ukoronowanie działalności prof. Władysława Kowalenki (1945–1948)

Progress, 2017, Numer 1, s. 96-101
Data publikacji online: 27 marca 2017

Kronika Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku za czas od chwili jej powstania do końca 1952 roku autorstwa Adama Dobrowolskiego

Progress, 2017, Numer 1, s. 102-131
Data publikacji online: 27 marca 2017

WYWIADY

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawa pacjenta. Granice autonomii pacjenta”

Progress, 2017, Numer 1, s. 153-157
Data publikacji online: 27 marca 2017

Sprawozdanie z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego „Solidarność w czasach nieufności”

Progress, 2017, Numer 1, s. 158-162
Data publikacji online: 27 marca 2017