Artykuły

Ilość

Conceptual metaphors in the naming convention of the United States Armed Forces

Progress, 2017, Numer 2, s. 9-20
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.008.7145

Defi niowanie wybranych derywatów słowotwórczych i wyrazów wieloznacznych przez osobę niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim (studium przypadku)

Progress, 2017, Numer 2, s. 21-41
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.009.7146

Polisemia konstrukcji słowotwórczych a problem kategoryzacji derywatów na przykładzie derywatów z formantem -acz

Progress, 2017, Numer 2, s. 42-51
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.010.7147

Rozumienie i stosowanie wybranych paronimów przez studentów i absolwentów Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego – wyniki ankiety internetowej

Progress, 2017, Numer 2, s. 52-71
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.011.7148

O źródłach wieloznaczności pojęcia dyskurs w językoznawstwie (na materiale języków polskiego, rosyjskiego i angielskiego)

Progress, 2017, Numer 2, s. 52-72
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.012.7149

O problemie polisemii i homonimii w przekładoznawstwie

Progress, 2017, Numer 2, s. 83-94
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.013.7150

Kategoria jednoznaczności i wieloznaczności przekazu muzycznego w świetle koncepcji dzieła otwartego Umberto Eco

Progress, 2017, Numer 2, s. 95-105
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.014.7151

Falsos amigos czyli polsko-hiszpańska homonimia międzyjęzykowa

Progress, 2017, Numer 2, s. 106-121
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.015.7152

The relations between Poland and North Korea in 1948-1961

Progress, 2017, Numer 2, s. 122-140
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.016.7153

Władysław Stojak – pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Miastku. Prosty człowiek na trudne czasy

Progress, 2017, Numer 2, s. 141-156
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.017.7154

Obraz amerykańskiego Zachodu w powieści Rącze konie Cormaca McCarthy’ego

Progress, 2017, Numer 2, s. 159-171
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.018.7155

„Biegnę, więc jestem”. Interpretacja treści prywatnego pamiętnika Harukiego Murakamiego w świetle somaestetyki Richarda Shustermana

Progress, 2017, Numer 2, s. 172-184
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.019.7156

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego wśród uczestników 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin 27 czerwca–3 lipca 2016 roku

Progress, 2017, Numer 2, s. 185-189
Data publikacji online: 5 grudnia 2017

Pierwsze lata Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku – źródła

Progress, 2017, Numer 2, s. 190-202
Data publikacji online: 5 grudnia 2017

O podręczniku The History of Polish Legal System from the 10th to the 20th century z prof. Tadeuszem Maciejewskim rozmawia Dominik BieńRozmowa z Profesorem Tadeuszem Maciejewski na temat podręcznika

Progress, 2017, Numer 2, s. 203-206
Data publikacji online: 5 grudnia 2017